Kern ‘75 actueel: William over zijn eerste zes maanden als raadslid Kern’75

28 november 2022

Tweeluik William van Trier (deel 2)
In dit tweede deel van deze tweeluik een vervolg van het kijkje in de keuken over mijn afgelopen zes maanden als gemeenteraadslid namens Kern’75. In het eerste deel heb ik jullie meegenomen in het inwerkprogramma, sporthal Achter de Tuintjes en de fietsverbinding Gilze-Riel. In dit tweede en laatste deel ga ik in op een burgerinitiatief van betrokken inwoners uit Gilze.

Burgerinitiatief verfraaiing Steenakkerplein
Kern’75 juicht burgerinitiatieven van harte toe en wij ondersteunen hierbij graag. Verschillende burgerinitiatieven waarbij Kern’75 ondersteuning heeft geboden zijn daadwerkelijk tot uitvoering gekomen en daar zijn we erg trots op. Recente voorbeelden hiervan zijn de reconstructie van het Bisschop de Vetplein en “D’n Steenakker” in Gilze.

Enige tijd geleden is Kern’75 benaderd door een aantal inwoners uit Gilze die een initiatief hebben ten aanzien van het verfraaien van het Steenakkerplein in Gilze. Deze initiatiefgroep heeft plannen om het plein een nieuw (groen) gezicht te geven en het veiliger te maken voor omwonenden en gebruikers.

Samen met collega gemeenteraadslid Frank Sarton hebben we de initiatiefnemers meegenomen in de te nemen stappen om uiteindelijk dit initiatief aan te bieden aan de verantwoordelijke wethouder. Een belangrijke stap in dit proces heeft op 3 november plaats gevonden. Het burgerinitiatief heeft een avond georganiseerd voor omwonenden bij de Hof van Gilze. Veel betrokken inwoners zijn deze avond, aan de hand van verschillende schetsen, met elkaar in gesprek gegaan om te komen tot verfraaiing van dit plein

Met de opgehaalde input gaat de initiatiefgroep, samen met de tekenaar, stappen zetten voor de verdere uitwerking. Ik vond het mooi om als gemeenteraadslid deze avond mee te begeleiden.

Politiek actief
Lijkt het je na het lezen van deze tweeluik ook interessant een bijdrage te leveren aan het gemeentelijke beleid? Kern’75 verwelkomt graag nieuwe leden die ons versterken en meehelpen met veranderingen. Graag willen we nieuwe leden verwelkomen die Kern ’75 mee willen versterken en mee helpen veranderen. Wil je met ons kennismaken, neem dan contact met ons op via info@kern.75.nl.

Terug naar Nieuws overzicht