Bouwen aan vertrouwen

5 februari 2023

Eénmaal in de vier jaar mag u naar de stembus om een nieuwe Gemeenteraad te kiezen. De kiezer spreekt via de verkiezingen het vertrouwen in die personen uit. Wil een raadslid zijn werk goed kunnen doen, is het belangrijk dat hij input krijgt van zijn mede-inwoners. Op deze wijze kunnen de raadsleden blijven bouwen aan het vertrouwen dat u in hen hebt uitgesproken.

In dat kader was het een goed initiatief van het college van Burgemeester en Wethouders, vertegenwoordigers van de politiek partijen en een afvaardiging van de ambtenaren om in het kader van een nieuwjaarsbijeenkomst op de weekmarkten van Rijen en Gilze het gesprek met de inwoners aan te gaan. Deze werden goed bezocht en er waren veel gesprekken.

Gelukkig kunt u ook door het jaar heen onderwerpen aandragen die in uw ogen de aandacht verdienen. Dit kan op verschillende manieren. Zo hebben de raadsleden van Kern’75 maandelijks een overleg met haar steunfractie. Hierin zitten inwoners uit de vier kerkdorpen van onze Gemeente en zij vormen extra “voelsprieten” richting alle overige inwoners van Gilze-Rijen. U bent van harte welkom om ook deel uit te gaan maken van onze steunfractie. U kunt dan actief een bijdrage leveren aan de besluiten die betrekking hebben op uw dorp en leefomgeving.

Verder bent u als publiek van harte welkom bij de commissie- en raadsvergaderingen van de Gemeente Gilze-Rijen. Deze zijn namelijk openbaar en voor of na de bijeenkomsten kunt u het gesprek aangaan met uw vertegenwoordigers. U kunt ook via de site van onze Gemeente de vergaderingen volgen en terugkijken. Mocht u dan dingen aan ons willen meegeven, kunt u ons via de mail van input voorzien. Wie ideeën/wensen heeft, kan dit melden via info@kern75.nl. Wij gaan dan graag het gesprek met u aan.

Lijkt het u leuk om mee te praten en/of actief te worden in de politiek? Kern ’75 nodigt u van harte uit om contact op te nemen via info@kern75.nl of onze fractieleden. Ik hoop dat u op een of andere wijze een steentje bij wil dragen aan het bestuur van ons dorp.
Jerry Aarts – Gemeenteraadslid Kern’ 75

Terug naar archief overzicht