Nieuwe sporthal Gilze

5 februari 2023

Impressie van de tijdelijke opblaashal die zal worden weggezet bij Sportpark Verhoven in Gilze.

Gilze wacht op een compleet nieuwe sporthal. We naderen onderhand het punt dat de huidige sporthal Achter de Tuintjes zijn deuren gaat sluiten. Dat is goed nieuws. Kern’75 heeft de afgelopen maanden verschillende berichten ontvangen vanuit (vaste) gebruikers over de huidige beperkte staat van de sporthal en het daarmee samenhangende voorzieningenniveau. Kern’75 heeft eind 2022 aan het college van B&W vragen gesteld naar aanleiding van deze berichten Deze zijn naar tevredenheid beantwoord. Daarnaast zijn er constructieve gesprekken geweest tussen de gebruikers en de exploitant om de voorzieningen op een acceptabel niveau te brengen tot aan de sluiting van deze hal. De sluiting is na de carnaval gepland en naar verwachting zal in het voorjaar de sloop beginnen.

Er wordt momenteel hard gewerkt om op Sportpark Verhoven een tijdelijke opblaashal te realiseren. In de (voorlopige) planning gaat deze opblaashal begin februari worden geplaatst zodat gebruikers hier vanaf maart kunnen sporten en bewegen. Verenigingen vanuit Sporthal Achter de Tuintjes zijn druk bezig om de verhuizing voor te bereiden en zullen waar mogelijk ook meehelpen met de totstandkoming van het opzetten van deze opblaashal.

Het definitieve ontwerp van de nieuwe sporthal in de Kapittelstraat wordt naar verwachting op korte termijn aan de raad aangeboden, zodat alle signalen op groen komen te staan en kan gestart worden met de daadwerkelijke bouw van een prachtige nieuwe sporthal.

De commissie Samenleving van 1 februari aanstaande wordt een ingekomen brief van BC Gilze behandeld. Zij hebben opmerkingen over het formaat van de nieuwe sporthal”. Afgelopen week is een afvaardiging van onze fractie op bezoek geweest bij BC Gilze om met het bestuur de situatie te bespreken en te bekijken. We nemen de input vanuit dit gesprek met BC Gilze mee naar de commissie Samenleving. We houden jullie op de hoogte van de laatste ontwikkelingen met betrekking tot de nieuwe sporthal.

Politiek actief
Wil je met ons kennismaken? Ons e-mailadres is info@kern.75.nl.

Terug naar archief overzicht