Samenwerken is de weg naar voren

14 februari 2023

Op maandag 13 februari hebben we de volgende raadsbesluiten over de ABG behandeld. Als Kern ’75 staan wij positief in het dossier bestuurlijke samenwerking binnen de ABG (Alphen-Chaam, Baarle-Nassau en Gilze en Rijen). Doordat wij de krachten bundelen zijn we toekomstbestendig om alle nieuwe taken vanuit de Rijksoverheid te vertalen naar onze inwoners. Goede huisvesting voor de medewerkers is een belangrijke basis om het modern samenwerken voor de toekomst te borgen. Het is belangrijk dat de ABG-organisatie een stabiele, moderne werkgever is zodat het voor huidige en toekomstige medewerkers aantrekkelijk blijft om voor deze mooie gemeentes te werken.

Onderstaand lichten we kort toe wat de raadsvoorstellen m.b.t. de ABG-organisatie inhouden: Raadsvoorstel toekomstige huisvesting bestuurszetel Gilze en Rijen, dit voorstel geeft richting aan de huisvesting van de gemeenteraad, griffie, burgemeester en wethouders van Gilze & Rijen, trouwzaal en publieksdienstverlening. We wijzen in dit raadsvoorstel het huidige raadhuis aan waarbij een deel zal worden bestemd voor de bestuurszetel en het overige gedeelte zal nader bekeken worden voor woonfunctie en een mogelijk zorgcentrum. Belangrijk voor ons als Kern ’75 is dat het beeldbepalende Raadhuis behouden blijft waarbij de financiële component goed beoordeelt dient te worden.

Raadsvoorstel voorbereidingskrediet huisvesting ambtelijke organisatie ABG. In een zorgvuldig proces is met de drie gemeenteraden afgestemd waar een toekomstige ambtelijke huisvesting aan moet voldoen. Daarnaast is er ook beoordeeld hoe het modern werken een invulling heeft in een mogelijke nieuwbouw. In het stappenplan is uiteengezet dat we binnen de ABG van 3 gebouwen naar 2 gebouwen gaan en dat we streven om in 2026 in één gebouw te zitten met de ambtelijke organisatie. Dit gebouw is voorzien op de oude hockeyvelden van Rijen. Een belangrijke reden voor deze keuze is vanwege de aanwezigheid van OV (station) en dat deze grond in bezit is van de gemeente Gilze en Rijen. Omdat we al grondpositie hebben kunnen zaken worden versneld zoals het aanvragen van stroomvoorziening (Enexis) en het gericht voorbereiden van de bouw.

Interesse om mee te praten in de politiek? Kern ’75 nodigt u uit om contact op te nemen via info@kern75.nl of onze fractieleden.

Terug naar archief overzicht