Kern’75 actueel: Vervolg aan het fietsbeleidsplan

12 maart 2023

Kern’75 vindt fietsen belangrijk omdat het zowel gezond, milieuvriendelijk en ook nog eens leuk is. We investeren daarom bewust in fietspaden en zaken als fietsenstallingen en bewegwijzering maar willen ook kinderen en volwassenen helpen om dat dan veilig te kunnen doen.

Beleidsplan
Vorig jaar heeft de raad het fietsbeleidsplan voor de komende jaren vastgesteld. Dit beleidsplan gaat over die drie elementen: infrastructuur, voorzieningen en educatie. Maar alleen een beleid is niet voldoende. We willen ook aan de slag: wat gaan we dan doen om de doelen te bereiken?

Uitvraag bewoners
Afgelopen maanden konden bewoners hun mening geven over wat er zou moeten gebeuren. Vanuit alle kernen is meer dan 200x gereageerd met suggesties en ideeën. Wij zijn blij met zoveel betrokkenheid. Daarnaast heeft men gesproken met de Fietsersbond en Veilig Verkeer Nederland.
Al deze inbreng is door specialisten gefilterd op haalbaarheid en effectiviteit

Discussie met raadsleden
De lijst met (mogelijke) projecten is vorige week gepresenteerd en hebben we met elkaar doorgenomen. Wat herkennen we? Wat zou er nog bij moeten? En vooral: helpen de oplossingen? We hebben het daarbij ook gehad over manieren om bewoners uit de auto te krijgen bij korte ritjes binnen het dorp. Kern’75 ziet dat als een belangrijk onderwerp om fietsen veel veiliger te maken.

Vervolg
Alle input komt nu samen in een uitvoeringsplan. In dat plan staat wat gaan we de komende jaren doen, wanneer en hoeveel dat gaat het kosten en opbrengen. Daarna gaan we er in de gemeenteraad besluiten over nemen. Hierbij gaat het nut, noodzaak en uiteraard om de betaalbaarheid van de plannen. Heb je nog suggesties? Laat het ons gerust weten

Lijkt het je leuk om mee te praten en/of actief te worden in de politiek? Kern ’75 nodigt je uit om contact op te nemen via info@kern75.nl of via onze fractieleden.

Terug naar archief overzicht