Kern ’75 actueel: Goede ideeën zijn altijd welkom

5 mei 2023

De maand juli is een belangrijke maand in de Gemeentepolitiek. Op 3 juli gaan de politieke partijen debatteren over de (financiële) stand van zaken (tussenrapportage) van de gemeente Gilze Rijen. Daarnaast gaan we voorzichtig vooruit kijken naar de mogelijke financiële gevolgen van de plannen voor het jaar 2024 (perspectiefnota).

Binnenkort krijgen we de cijfers van de Gemeente en dan kunnen we zien wat er zoal is gerealiseerd en wat een en ander heeft gekost. Ook zien we dan waar dingen een beetje stroever gaan en wij wellicht nog een (politiek) zetje kunnen geven. Houden we geld over of komen we juist tekort. Wij kunnen dan kijken of wij nog aanvullende wensen hebben en hoe wij die denken te gaan bekostigen.

Begin juni kunnen wij de ambtenaren van de Gemeente vragen stellen over bepaalde dossiers. Wij kunnen dan infomeren waarom bepaalde zaken minder soepel gaan en wat zij nodig denken te hebben om een en ander vlot te trekken. Ook kunnen we dan wat ballonnetjes oplaten om te kijken of de plannen die wij voor de toekomst hebben, haalbaar zijn. Hiervoor organiseert de gemeenteraad een carrousel. Iedere partij mag een klein half uurtje met een groepje ambtenaren van gedachten wisselen over een bepaald dossier (bijvoorbeeld het sociaal domein) om vervolgens “door te draaien” naar een volgende kamer om het gesprek aan te gaan over andere dossiers met andere ambtenaren. Na deze gesprekken hebben we dan nog een kleine maand om ons verlangenlijstje definitief uit te gaan werken.

In de maand mei gaan we de carrousel voorbereiden door stukken te lezen en ideeën te verzamelen en uit te werken. Dit is dus het moment om plannen voor de komende jaren naar voren te brengen. Wij nodigen een ieder van harte uit om goede suggesties voor onze Gemeente bij ons onder de aandacht te brengen. Wij kunnen deze dan meenemen en wellicht ziet u ze straks terug als in het najaar de definitieve begroting voor 2024 en volgende jaren wordt gepresenteerd.

Voor meer informatie zie www.kern75.nl of mail info@kern75.nl.

Terug naar archief overzicht