Kern ’75 actueel: Verrast door besluit Provincie over N282

1 mei 2023

Hulten moet autoluw worden!

Kern’75 is onaangenaam verrast door het besluit van de Provincie om het project N282 aan te passen. Het autoluw maken van Hulten en de verdubbeling van de rijbaan van de oude rijksweg tussen de Julianastraat en de Oosterhoutseweg kan de Provincie op dit moment niet realiseren. Kern’75 heeft vragen bij deze ontwikkeling.

We dachten dat alles al in kannen en kruiken was. Na een MER-studie en zienswijzen omwonenden was gekozen voor een variant waarbij de provinciale weg niet meer door Hulten ging. Alle planologische besluiten waren genomen, kredieten verstrekt en er was een uitvoeringsbesluit. Het project was al aanbesteed en gedeputeerde, wethouder en aannemer hebben vol trots het bouwbord voor de reconstructie onthuld.

De gemeente en inwoners waren dan ook onaangenaam verrast door het besluit van de Provincie om het project aan te passen. Door de stikstofregels zegt men geen vergunning te kunnen afgeven voor het gehele project. Een politiek besluit. Provincie wil nu enkel nog de verdubbeling van de rijbaan vanaf tussen de Julianastraat naar restaurant ’t Vliegveld (en de omlegging aldaar) en de rijbaan van de Burgemeester Ballingsweg naar de Letschertweg uitvoeren.

Inwoners van Hulten en Kern’75 blijven met veel vragen zitten. Welke vergunning moest nog afgegeven worden? Waarom kan juist het Hulten autoluw maken niet uitgevoerd worden? Komt er van uitstel misschien afstel? Blijft de financiering subsidie beschikbaar bij uitstel?

Het autoluw maken van Hulten was een belangrijk onderdeel van het project. Belangrijk voor de leefbaarheid en kans voor een herinrichting van Hulten waarin veel groen was voorzien. Om deze redenen heeft Kern’75 het project N282 steeds gesteund. Onduidelijk is nu wanneer dit uitgevoerd wordt.

Voor Kern’75 is het essentieel dat van uitstel geen afstel komt. Dat de Provincie, zo snel als mogelijk, het gehele project gaat uitvoeren volgens de gemaakte afspraak. Inmiddels heeft het college van B&W vragen in die richting gesteld aan de Provincie en om tijdelijk maatregelen in Hulten gevraagd. We zijn benieuwd naar de antwoorden.

Wil je lid worden van een actieve en plezierige politieke partij. Meld je dan aan bij Kern’75.

Terug naar archief overzicht