Zorg, het kan altijd beter

26 oktober 2015

Kern 75 organiseert enkele malen per jaar een “Kern 75 ontmoet”. Doel is gesprekken voeren met burgers over actuele onderwerpen. Binnenkort organiseren we een avond over WMO, Jeugdzorg en Participatie onder het motto ‘Zorg, het kan altijd beter.’ Bent U zelf cliënt, ouder/verzorger van een kind of mantelzorger van een familielid? U bent van harte welkom op woensdag 4 november a.s. om 19:30 uur in de Boodschap in Rijen.

Decentralisaties
Vanaf 1 januari 2015 heeft de gemeente de verantwoordelijkheid over Jeugdzorg, Participatiewet en nieuwe taken bij de WMO. Het doel van deze decentralisaties was dat de gemeenten deze taken dichter bij de burger kan uitvoeren dan voorheen het geval was. Door onze regering in Den Haag zijn op voorhand bezuinigingen ingeboekt. Zorg moet dus effectiever, beter en met minder bureaucratie geleverd worden. De gemeente Gilze en Rijen is al lang geleden gestart met de voorbereidingen op deze decentralisaties. Het motto daarbij was ‘samen doen we het beter’.  De voorbereiding was zorgvuldig en veel betrokken partijen zijn daarbij meegenomen.

Evaluatie
Deze drie decentralisaties binnen het sociaal domein worden vaak gezien als de grootste decentralisatieoperatie die ooit in Nederland is uitgevoerd. In de commissie vergadering van oktober is aan de hand van een voortgangsrapportage teruggekeken op de eerste negen maanden waarin de gemeente de nieuwe taken heeft moeten uitvoeren.
Daaruit blijkt dat er aanloopproblemen zijn geweest: faillissement Thebe Thuiszorg, bereikbaarheid en problemen met uitbetalen PGB’s door de SVB. Aanloop problemen zijn niet ongewoon voor zo’n majeure operatie. En hoewel de problemen vaak buiten de gemeente lagen is door de gemeente goed gereageerd.
Momenteel lopen alle herindicatie ’s voor nieuwe WMO taken. Bij de jeugdhulp was een belangrijke taak weggelegd voor het sociaal team en die lijkt goed en steeds beter te draaien. Zorgen zijn er over de financiële risico’s voor de jeugdhulp die voor een belangrijk  deel regionaal georganiseerd wordt. Sommige zorgverleners bleken ook door hun  budgetplafonds te gaan die afgesproken zijn. En met betrekking tot de nieuwe Participatiewet: deze wet vervangt de Wet Werk en Bijstand en de Wet Sociale werkvoorziening en zorgt ervoor dat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt werk vinden bij een reguliere werkgever.  Hoe ervaart de cliënt dit? Zitten we als gemeente op het juiste spoor?

Uw mening
Op deze evaluatie zoekt Kern’75 nog een aanvulling over wat de cliënten of hun verzorgers zelf ervaren. Hoe gaat de gemeente om met uw zorgvraag? Hoe is de kwaliteit van de geboden hulp? Hoe ervaart U de papieren en financiële afhandeling? Wilt U uw ervaringen met ons delen? U bent dan van harte welkom op woensdag 4 november a.s. om 20:00 uur in de Boodschap in Rijen. Ons motto is ‘Zorg, het kan altijd beter.’

Voor meer informatie over Kern ’75, neem contact met de fractieleden of kijk op www.kern75.nl.

Terug naar archief overzicht