De Huiskamer van Gilze

10 juli 2017

 

In het structuurplan Gilze wordt het Bisschop de Vetplein genoemd als ‘De huiskamer van Gilze’. Als ambitie wordt uitgesproken om het plein te versterken als spil tussen winkels, maatschappelijke voorzieningen en horeca. Hier zijn we mee aan de slag gegaan.

Tijdens een bijeenkomst in maart 2016, met vele belangstellenden in de Schakel kwamen er vele ideeën naar voren. De conclusie die we die avond hebben kunnen trekken is dat het plein in zijn huidige vorm niet meer voldoet aan de wensen van gebruikers van het plein en omwonenden. Het doel is om een aantrekkelijk plein te creëren met een klassieke uitstraling, waar het aantrekkelijk is om te vertoeven. Zowel voor Gilzenaren als voor passerende toeristen. Een plein wat ook aantrekkingskracht heeft op mensen die zich eventueel hier in Gilze willen vestigen, privé dan wel zakelijk. De zichtlijnen over het plein zullen verbeterd worden, zodat het plein meer open wordt.
Vooral het stenige uiterlijk, onpraktische hoogteverschillen, veel auto’s op het plein en een gebrek aan horeca zijn zaken die verbeterd kunnen worden. Na deze avond in maart is er een werkgroep gevormd door betrokken inwoners. De werkgroep is verschillende keren bij elkaar geweest en de ideeën van de bijeenkomst in maart 2016 zijn uitgewerkt in enkele ontwerpen. Deze ontwerpen zijn in november 2016 besproken met vele belangstellenden. Hoewel er de meningen verschillend waren is er een basis gelegd en een voorkeur voor een ontwerp uitgesproken. De wens voor horeca aan het plein, een vlak plein, versterken van het groen en aandacht voor parkeren waren de belangrijkste speerpunten op deze avond.
De werkgroep heeft dit uitgewerkt in het plan dat nu voor u ligt. Wij denken hiermee een basis te hebben gelegd voor een nieuwe ‘De huiskamer van Gilze’.
De werkgroep wil graag actief betrokken blijven bij het project als de gemeente het plan verder uit gaat werken tot en met de uitvoering.

Juli 2017
Chiel Cornelissen, Rick Arens, Henk Graafmans, Roel Akkermans, Corné Machielsen, Huub Quirijnen en Walter de Vet

Klik HIER voor de planbeschrijving
Klik hier HIER voor de plankaart

Terug naar archief overzicht