Ledenvergadering Kern’75

22 oktober 2022

Kern’75 is een ledenpartij. Ten minste twee maal per jaar hebben we een algemene ledenvergadering. In onze najaarsvergadering keken we terug op de campagne en lieten we ons informeren over het Centrumplan in Rijen.

Met de leden keken we terug op de verkiezingen 2022, de campagne en de eerste 6 maanden in de coalitie. Vanuit de kiescommissie, programmacommissie en campagnecommissie werd verslag gedaan op de voorbereiding op de gemeenteraadsverkiezingen. We kunnen terugkijken op een originele en positieve campagne. Maar altijd weer leermomenten die we kunnen meenemen voor de verkiezingen in 2026.

Door de fractie en de wethouder werd teruggekeken op de eerste 6 maanden van de nieuwe coalitie. Een hele drukke periode, zeker voor de nieuwe raadsleden met erg veel informatie. Fractie, coalitie en college hebben een nieuwe samenwerking gevonden. Samenwerking binnen de coalitie en relatie met de oppositie zijn veranderd. Iedereen moet wennen aan nieuwe rol.

Wethouder Corné Machielsen zegt tevreden te zijn met de samenwerking in het nieuwe college en met de partijen in de gemeenteraad. Er liggen nog behoorlijk wat uitdagingen mede door de ambtelijke capaciteit, een landelijk probleem. En door de financiën van grote projecten o.a. spoorzone door exploderende bouwkosten. Een goede discussie met de aanwezige leden over hoe ABG een aantrekkelijke werkgever kan zijn en personeel aan zich kan binden.

Na de pauze gaf Kees van Beijsterveldt een presentatie van het nieuwe centrumplan in Rijen. Kees van Beijsterveldt is als architect gekozen door bouwer-ontwikkelaar uit twee ontwerpen die in competitie waren gemaakt. In het ontwerp is er op de begane grond de Lidl supermarkt. Bevoorrading, parkeerterrein en entree supermarkt zijn aan de oostzijde. Op twee woonlagen zijn appartementen met balkon en dakappartementen met dakterras. Aan de noordzijde in laagbouw is er een horecagedeelte. Kees geeft aan dat de kenmerkende hoekpanden en baksteenkeuze belangrijk zijn in het ontwerp.

Voor de inrichting van het Wilhelminaplein heeft de gemeente een apart project. Een buro gaat diverse bijeenkomsten organiseren. Plein wordt verkeersluw ingericht met auto’s te gast.

Wil je lid worden van een actieve en plezierige politieke partij. Meldt je dan aan bij Kern’75.

Terug naar archief overzicht