Kern ’75 actueel: We kunnen weer skaten

15 mei 2024

Rijen heeft al enige tijd geen eigen skatebaan. Het park bij de oude Kring was op een gegeven moment afgeschreven en niet veilig meer. De vrijgekomen ruimte is gebruikt voor het realiseren van nieuwbouwwoningen. Mede dankzij de aandacht die Kern’75 aan deze zaak heeft gegeven, kwam er een toezegging vanuit het College dat Rijen een eigen skatevoorziening zou houden. Dit zou een nieuw skatepark worden op een nog nader te bepalen locatie in Rijen.

In het najaar van 2021 heeft de Gemeenteraad unaniem besloten om ook de wensen en de behoefte tot vernieuwing van de skatebaan in Gilze te laten onderzoeken. Ook daar bleek behoefte aan. Diverse partijen zijn vervolgens aan de slag gegaan met het ontwikkelen van plannen en het realiseren van een nieuw skatepark. Er zijn met diverse belanghebbenden gesprekken gevoerd.

Actie
Begin dit jaar is er een prijsvraag uitgeschreven voor het ontwerpen van twee skateparken in de Gemeente Gilze en Rijen. Deze is afgerond en zijn er eerste overzichtstekeningen gepubliceerd. In Rijen komt een skatepark van 800 m2 dat wordt gerealiseerd aan de Moerstraat in de buurt van de rotonde en het kunstwerk “De vier Margrieten”. Het is de bedoeling dat deze baan in de herfst open zal gaan voor onze skaters. Het park zal ook toegankelijk zijn voor mensen met een beperking. In Gilze blijft de locatie van de skatebaan ongewijzigd (De Strijp). De vernieuwde baan in Gilze moet ook eind 2024 zijn gerealiseerd.

Het heeft enige tijd geduurd maar dan hebben we ook iets. Twee unieke mogelijkheden om te sporten en te bewegen, talent te ontwikkelen en elkaar te ontmoeten.

Wilt u ook plannen maken voor onze jeugd? Sluit u aan bij Kern’75 (info@kern75.nl).

Terug naar archief overzicht