Kern ’75 actueel: Burgerinitiatief Steenakkerplein

10 juni 2024

Al ver voordat woorden als burgerparticipatie of -initiatieven bestonden, waren dit kernwaarden van Kern’75. We stimuleren bewoners om na te denken over hun leefomgeving en waar nodig ondersteunen we ze daarbij. Hier zijn we trots op want we zien dat het werkt als bewoners meedoen.

Steenakkerplein
De bewoners van het Steenakkerplein hadden deze stimulering helemaal niet nodig. Zij vinden dat het plein te veel versteend is en op enkele plekken onveiliger is geworden. En daar wilden men samen wat aan doen. Dit heeft via diverse brainstormsessies en ontwerpen, uiteindelijk geleid tot een officieel burgerinitiatief en daarmee tot een raadsvoorstel waar we deze maand over beslissen.

Wij bedanken de bewoners die deze kar getrokken hebben. Onze raadsleden William en Frank hebben hen bij dit proces op sommige momenten ondersteund en vonden dat heel gaaf om te doen.

Het hele plan in 1 keer?
Het raadsvoorstel gaat over het hele plan en dat lijkt voor nu te ambitieus: geld en capaciteit zijn beperkt en er zijn ook andere locaties waar het noodzakelijk is om straten aan te pakken. We zullen dus waarschijnlijk keuzes moeten maken.

Wat vinden wij?
Om te voorkomen dat het plan als geheel wordt weggestemd, gaan we voor een andere optie. Wij denken dat er enkele onderdelen van het plan nu uitgevoerd kunnen worden. Enkele andere onderdelen kunnen dan opgenomen worden in de meerjarenplanning. Bij de raadsvergadering van volgende week zullen we daarom voorstellen om het raadsvoorstel aan te passen. Op die manier zorgen we dat via fasering er uiteindelijk een groener en duurzaam Steenakkerplein komt.

Wil je hierover of over andere zaken die in onze dorpen spelen, meld dit dan via info@kern75.nl of via onze fractieleden

Frank Sarton Raadslid Kern’75

Terug naar archief overzicht