Kern ’75 actueel: Vuurdoop!

17 juni 2024

Al mijn hele leven vind ik graag wat van dingen. Tijdens feestjes, etentjes, borrels en aan de koffie… Het maakt me niet uit waar, start een discussie en ik doe mee. Heerlijk, samen met anderen nadenken over hoe dingen gaan en hoe ze anders en beter kunnen. Hoe geweldig is het als je daarmee als inwoner van Hulten kunt bijdragen aan de leefbaarheid binnen je kern en – why not – binnen de hele gemeente?

Op 18 december 2023 werd ik beëdigd als commissielid van Kern ’75 en inmiddels heb ik meerdere vergaderingen bijgewoond. Een fijne fractie van betrokken leden, die gezelligheid en humor weten te combineren met een serieuze, realistische kijk op het gemeentelijke beleid en de keuzes die daarin dienen te worden gemaakt.

En toen was het 3 juni 2024, mijn eerste commissievergadering. Dat is dan toch ineens heel andere koek dan aan de gemiddelde koffietafel. Ik had me voor deze vergadering verdiept in het raadsvoorstel tot vaststelling van de APV 2024. Bijzonder om te zien hoe de verschillende partijen naar verschillende aspecten van dit voorstel kijken. Kern ‘75 kan zich inhoudelijk vinden in de wijzigingen, maar de formulering kan wat ons betreft op bepaalde punten duidelijker. Als we willen dat de inwoners de APV naleven, mag er immers geen verwarring ontstaan bij het lezen ervan. Ons advies aan de dossierhouder is dan ook om een aantal artikelen tegen het licht te houden.

En toen kwam het moment dat ik dat knopje in moest drukken om mijn inbreng te leveren. Man, man, hart in mijn keel. En wacht even, was het hier drie minuten geleden ook al zo ontzettend heet? Mijn fractiegenoot, raadslid Pieter van Laerhoven, sprak me even bemoedigend toe en mijn vuurdoop was een feit: Aan mij de eer om onze kijk op het raadsvoorstel uiteen te zetten, gevolgd door een toelichting op ons advies. En vervolgens doorgaan met ademhalen.

Wat begon als doodeng, viel eigenlijk alles mee. Sterker nog, na deze commissievergadering heb ik nog meer zin in om met Kern ‘75 mooie dingen te gaan doen voor Gilze en Rijen!

Miranda Uijens
Commissielid Kern ‘75

Terug naar archief overzicht