Vakantie achter de rug, drukke tijden voor de boeg

26 augustus 2019

De fractie van Kern ’75 is weer terug van vakantie. er wacht ons een  drukke, spannende periode met veel belangrijke beslissingen en uitdagingen:

Spoorzone Rijen

De verkeersvisie is gereed en de adviezen voor inrichting van de spoorzone zijn afgestemd op de adviezen van specialisten zoals Veilig Verkeer Nederland, Politie en Fietsersbond. Op verzoek van de raad heeft Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid advies uitgebracht. De onderdoorgang kan zodanig worden ingericht dat zowel fietsers, auto’s en hulpdiensten veilig gebruik kunnen maken van de tunnel. Het gehele project spoorzone –inclusief nieuw stationsgebied- is ingrijpend en zal veel impact hebben op de omgeving en direct aanwonenden en daarom is een goede en zorgvuldige afweging heel belangrijk. De komende maand gaan we in de commissie en gemeenteraad het debat met elkaar aan om te komen tot realisatie van-en verbeteringen in de spoorzone.

Financiën

Dat we als gemeente financieel in zwaar weer zitten wisten we al een tijdje. De komende periode zullen we keuzes moeten maken om de financiën weer op orde te krijgen en we zijn er ons van bewust dat dit niet altijd prettige maatregelen zullen zijn, laten we hier eerlijk en duidelijk over zijn. Het ziet er naar uit dat de woonlasten omhoog moeten. Voor ons blijft voorop staan dat we blijven behoren tot de 20% goedkoopste gemeenten van Nederland.

Net voor de zomer hebben we in een nieuwe vorm van vergaderen vragen kunnen stellen over de diverse mogelijkheden die er zijn om te bezuinigen. Helaas wilden de 3 oppositiepartijen niet meedenken in deze nieuwe vorm van besturen om samen te komen tot een perspectiefnota. Het enige wat we horen is dat ze nergens op willen bezuinigen, behalve het ambtelijk apparaat. Wij vinden dit niet realistisch gezien de adviezen die Buro Berenschot heeft gedaan. Het is zeker geen oplossing voor de korte termijn om fors te bezuinigen op het ambtelijk apparaat gezien de vele projecten die er op de rol staan zoals de centrumplannen, spoorzone, sporthal Achter de Tuintjes, Sportvoorziening Margiethal, Bisschop de Vetplein, diverse reconstructies van wegen en de vele andere zaken zoals de energietransitie, jeugdzorg en WMO.

Wildschut Gilze

Gelukkig kunnen we melden dat er nu echt begonnen gaat worden met de bouw van de Wildschut, al moet de gemeenteraad hiervoor nog wel een krediet verstrekken. Gezien de urgentie die alle partijen geven aan dit project verwachten we geen problemen. De sloop is alvast begonnen nadat bekend werd dat de vleermuizen geen belemmering meer waren. De actie van wethouder van der Veen om alvast mitigerende maatregelen te nemen voor de vleermuizen heeft dus gewerkt. De ambitie is om aan het begin van het schooljaar 2020-2021 de school te openen. Wij hopen dit ook, maar we zien ook graag dat er zorgvuldig gewerkt wordt en dat het gebouw ook echt klaar is als het in gebruik genomen gaat worden.

Voor vragen aan Kern ’75 kunt u contact opnemen met de raads- en commissieleden of via info@kern75.nl

Terug naar Nieuws overzicht