archief

Kern ’75 actueel: Ook Rijen krijgt aandacht

5 december 2022

Bij de onlangs gehouden begrotingsbehandeling werd gesuggereerd dat Gilze bovenmatige aandacht zou krijgen. Dat is niet terecht. De focus in deze bijdrage ligt op Rijen. Mijn college raadsleden van Kern ’75 zullen in hun toekomstige bijdragen de onderwerpen in de overige kernen ongetwijfeld belichten. Hierna een opsomming in willekeurige volgorde. In oktober 2022 is het […]

> Lees meer

Podcast #5 – Gemeenteraad Gilze & Rijen 21.11.2022

26 november 2022

Op 21 november 2022 was er de gemeenteraadsvergadering Gilze & Rijen. Er is veel besproken en besloten. Hierbij een “korte” beschouwing van Ruud en Pieter. > Luister via deze link de Podcast op Spotify > Luister via deze link de Podcast op Anchor.fm > Luister via deze link de Podcast op Youtube

> Lees meer

Kern 75 actueel: Begroting Gilze & Rijen 2023 continuïteit en stabiliteit

16 november 2022

In de raadsvergadering van 10 november hebben we als raad de begroting van 2023 vastgesteld. Een bijzonder moment want het is de eerste begroting van de nieuwe coalitie die is gevormd na de gemeenteraadsverkiezingen van maart dit jaar. In de begroting van 2023 is te zien waar we in onze gemeente ons geld aan besteden. […]

> Lees meer

Podcast #4 – Begrotingsraad 2023 Gilze & Rijen 10.11.2022

13 november 2022

Op 10 november 2022 was er de begrotingsraad 2023 Gilze & Rijen. Er is veel besproken en besloten. Hierbij een “korte” beschouwing van Ruud en Pieter. > Luister via deze link de Podcast op Spotify > Luister via deze link de Podcast op Anchor.fm > Luister via deze link de Podcast op Youtube

> Lees meer

Kern ’75 actueel: Vaststellen Begroting 2023 Gilze & Rijen

13 november 2022

Op donderdag 10 november 2023 hebben we de begroting van 2023 besproken, een logisch vervolg van de perspectiefnota die we als raad deze zomer hebben vastgesteld. Deze begroting kunnen we zien als verdere uitwerking van het coalitieprogramma 2022-2026 van de nieuwe coalitie zoals die na de verkiezingen van maart dit jaar tot stand is gekomen. […]

> Lees meer