archief

info avond centrumplan Gilze

10 november 2018

Wethouder Aletta van der Veen (Kern ’75) nodigt alle Gilzenaren van harte uit voor een informatiebijeenkomst over het Centrumplan Gilze op woensdagavond 14 november van 19.30 tot 21.30 uur in De Schakel (Kerkstraat 109 in Gilze). De gemeente en ontwikkelaar-bouwer Alphons Coolen praten dan alle geïnteresseerde inwoners bij over de huidige stand van zaken. Inwoners […]

> Lees meer

Column: de eerste keer – betoog begroting 2019

10 november 2018

Als laatste, maar de eerste keer, ja de eerste keer, dat hebben we allemaal regelmatig. Ik ook vanavond. Maar ik ben blij hier te staan voor u als gemeenteraad, het college en andere aanwezigen. Mijn 1e keer een programmabegroting doen als fractievoorzitter. Dank ook speciaal voor de ambtelijke organisatie voor het beantwoorden van de vele […]

> Lees meer

Toekomstige verbreding A58: nieuwe kansen voor noord-zuid verbinding in Gilze

10 juli 2018

Rijkswaterstaat heeft plannen om de snelweg A58 vanaf knooppunt Galder te verbreden van 2×2 rijstroken naar 2×3 rijstroken. Dit deel van de A58 is al jaren een bottleneck in deze belangrijke oost-west verbinding met dagelijkse files en regelmatig ongevallen tot gevolg. Kern ’75 ziet in dat er iets moet gebeuren en zal de ontwikkelingen m.b.t. […]

> Lees meer

Basisschool De Wildschut in Gilze kan gaan bouwen aan de toekomst

3 juli 2018

Basisschool De Wildschut in Gilze is al lang toe aan een nieuw schoolgebouw. Het huidige gebouw voldoet niet meer aan de huidige eisen, vernieuwing is dringend nodig. Gelukkig kunnen we nu melden dat de schop de grond in kan ! De gemeenteraad heeft al in 2013 de beslissing genomen om een nieuwe school te bouwen […]

> Lees meer

Lokaal initiatief in Gilze als voorbeeld voor jeugdzorg Hart van Brabant

2 juli 2018

Toen gemeenten vanaf 2015 verantwoordelijk werden voor jeugdzorg vroeg bestaand beleid ook om vernieuwingen. De gemeenten die samenwerken in de regio Hart van Brabant (waaronder Gilze en Rijen) hebben vanaf 2015 gezamenlijk Innovatienetwerk Jeugd opgezet voor een goede aanpak van jongerenproblemen. In dit innovatienetwerk bedenken jongeren, ouders, vrijwilligers, deskundigen, ondernemers en organisaties nieuwe ideeën. Quinten […]

> Lees meer