archief

 

Verkeersontsluiting Gilze Zuid

20 maart 2017

Enige tijd geleden heeft het college een overeenkomst bereikt met de Provincie Noord-Brabant over de ontwikkeling van woningbouw in Gilze Zuid-West. Kern’75 wil u hierover bijpraten.

In de structuurvisie van de gemeente Gilze en Rijen staat al geruime tijd dat 

> Lees meer

 

Bloed, zweet en tranen

2 oktober 2016

Een gapend gat in Rijen, een Talibanplein in Gilze en een stationsomgeving die schreeuwt om een grote opknapbeurt. Drie grote projecten die heel lang duren. Veel inwoners die ongeduldig zijn. Net als wij! Kern’75 wil u bijpraten over de Centrumplannen in Gilze en Rijen en  ontwikkelingen bij het spoor.Centrumplan Rijen

Er hadden al huizen en winkels moeten staan. Het bestemmingsplan

> Lees meer

 

Informatieavond ‘Kwaliteitsgroen in gemeente Gilze en Rijen’

30 april 2016

Fractieleden van Kern´75 en enkele leden van Natuur- en Landschapsvereniging Gilze en Rijen (NLGR) hebben gezamenlijk een plan uitgewerkt om enkele nieuwe locaties in de gemeente te ontwikkelen tot Kwaliteitsgroen. Het idee is ontstaan vanuit de natuurcompensatie in verband met herplantplicht, waar de gemeente nog een flinke opgave heeft.

 

Eén van de locaties betreft een nieuw fiets- en voetpad tussen de Oranjestraat en de Ridderstraat. Het plan is voor de (recreatieve) fietsers tussen Chaamseweg en Bavelseweg een verbetering ten opzichte van de huidige situatie langs de Biestraat. De fietsverbinding is een 

> Lees meer

 

Zorg, het kan altijd beter

26 oktober 2015

Kern 75 organiseert enkele malen per jaar een “Kern 75 ontmoet”. Doel is gesprekken voeren met burgers over actuele onderwerpen. Binnenkort organiseren we een avond over WMO, Jeugdzorg en Participatie onder het motto ‘Zorg, het kan altijd beter.’ Bent U zelf cliënt, ouder/verzorger van een kind of mantelzorger van een familielid? U bent van harte welkom op woensdag 4 november a.s. om 19:30 uur in de Boodschap in Rijen.


Decentralisaties

Vanaf 1 januari 2015 heeft de gemeente de verantwoordelijkheid over Jeugdzorg, Participatiewet en nieuwe taken bij de WMO. Het doel van deze decentralisaties was dat de gemeenten deze taken dichter bij de burger kan uitvoeren dan voorheen het geval was.

> Lees meer

 

Kern 75 jubileum

12 oktober 2015

Na 40 jaar nog steeds actueel

Wij informeren U regelmatig in het weekblad over actuele ontwikkelingen onder de rubriek ‘Kern75 actueel’. Maar deze keer willen we stilstaan bij het 40 jarig jubileum van Kern’75. Veertig jaar jong en nog steeds actueel zoals zal blijken uit een terugblik. In dit artikel het eerste deel.
Inleiding

Op 11 juni 1975 werd met een notariële acte de vereniging Kern’75 opgericht door sympathisanten van “Lijst van Gool”. Een officiële vereniging met

> Lees meer