Huub Quirijnen een #betrokken burger

21 januari 2018

Kern’75 kijkt vooruit naar de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart a.s. De komende weken stellen we onze kandidaten aan u voor in het weekblad.

Op plaats 8 van de kieslijst staat Huub Quirijnen. Meer dan dertig jaar lid van Kern’75. Zes jaar lang als volksvertegenwoordiger voor Kern’75 in de gemeenteraad. Zeer #betrokken Gilzenaar. Niet alleen in woord maar vooral in daad. Komt op voor het groen in onze gemeente. Heeft passie voor de historie en de cultuur van onze dorpen. Carnavals man.

‘De gemeente moet meer aandacht hebben voor waardevolle elementen en gebouwen. Dit om de herkenbaarheid van de agrarische dorpen en als industrie gemeente te bewaren. We hebben naast enkele rijks- of gemeentelijke monumenten een lijst met beschermwaardige panden. Maar de regels moeten we ook toepassen. Gelukkig hebben we diverse pareltjes die opgeknapt zijn zoals de steenfabriek, Villa Mol, kerkschuur Alphensebaan en het Stoom. Die hadden eigenaren die het begrepen hebben. Maar ook de toekomst van onze kerkgebouwen, café de Tip en gebouwen op Prinsenbos verdient onze aandacht. Daar moet de gemeente actief in optreden.’ aldus Huub.

Huub Quirijnen heeft destijds #samen met andere vrijwilligers het Oude Raadhuis opgeknapt tot een thuis voor de Heemkring Molenheide. ‘Gelukkig heeft de gemeenteraad geluisterd en is het appartementencomplex een stuk terug geplaatst. Het Oude Raadhuis komt straks aan een plein. In goed overleg met de Heemkunde blijft de Heemerf behouden. De inrichting van het nieuwe plein verdient aandacht. Hier komen oud en nieuw bij elkaar.´

Het klimaat veranderd. Groen in een dorp draagt bij aan opvang regenwater en voorkomt hittestress. Huub Quirijnen vraagt daarom aandacht voor het groen in onze gemeente. ´We hebben de afgelopen periode een klein beginnetje gemaakt. Herplant van gekapte bomen is eindelijk op orde en we hebben bijna 100 nieuwe monumentale bomen geplant. Maar ik wil nog meer aandacht vragen voor waardevol groen, in al onze kernen. Denk aan de oude pastorietuin in Gilze of het bouwplan naast de kerk in Rijen. In nieuwe plannen moeten we bestaand groen beter inpassen. Op de voetbalvelden in Gilze hebben we dat in het bestemmingsplan verankerd.´

Agrarische gronden vormen, samen met de bossen, een groene long rondom onze dorpen. Dit is waardevol voor inwoners maar ook belangrijk voor recreatie en toerisme. Kern´75 maakte #samen met de NLGR een plan Kwaliteitsgroen in onze gemeente. ´Het is belangrijk om onze groene gemeente te behouden. Herstel van oude landschapsstructuren en ommetjes waar mensen de natuur kunnen opsnuiven. Ik ga me inzetten dat het Kwaliteitsgroen plan tot uitvoering komt. En plannen voorbereiden om de Gilzewouwerbeek natuurlijk in te richten.´

Huub Quirijnen een motor achter Kern’75. Kies 21 maart a.s. voor een #betrokken partij met een sterk #team.

Terug naar archief overzicht