Kern ’75 neemt deel aan nieuwe coalitie 2018-2022

24 april 2018

Na een bijzondere start na de gemeenteraadsverkiezingen waarbij CDA en Gemeentebelang het initiatief namen om te komen tot een coalitie was het snel duidelijk dat doorzetten van de oude coalitie voor alle partijen de voorkeur had.

Kern ’75 is blij dat er in korte tijd intensief en zeer constructief is gewerkt aan een nieuw coalitieprogramma waarbij alle partners -Gemeentebelang, CDA en Kern ’75- de bereidheid hebben getoond om de gewenste punten uit de partijprogramma’s een plek te laten krijgen in het coalitieprogramma 2018-2022. De uitdagingen voor de komende periode zijn onverminderd groot. Belangrijke thema’s als openbare orde en veiligheid, duurzaamheid, bouwprojecten en sociaal domein zijn stevig verankerd in dit nieuwe akkoord. Tijdens de gemeenteraadsvergadering van Donderdag 3 mei zal het definitieve coalitieprogramma worden gepresenteerd en worden de verdere details duidelijk gemaakt. Kern ’75 hoopt dat niet alleen de coalitie verheugd is met het programma, maar dat ook de oppositie steun kan geven aan het programma.

De nieuwe fractie van Kern ’75 is trots op het resultaat en blij met deze coalitie en heeft het coalitieprogramma inmiddels voorgelegd aan haar ledenvergadering. De fractie kan rekenen op een brede steun van leden en bestuur en ziet uit naar een goede en vooral constructieve samenwerking met de overige partijen en inwoners.
Wij houden u op de hoogte van verdere ontwikkelingen.

Voor het meest actuele nieuws, achtergrondinformatie etc. kunt u terecht op onze website www.kern75.nl

Tot gauw!

Terug naar archief overzicht