Kern ’75 actueel: De politieke “trein” komt weer in beweging

1 september 2023

Afgelopen maand augustus hebben we als Kern ’75 genoten van het politieke zomerreces. We staan weer fris in de startblokken om de komende periode verschillende zaken op te pakken. Zoals iedereen heeft kunnen waarnemen heeft de firma Heijmans gewoon doorgewerkt en de tunnelbak bij de treinovergang Oosterhoutseweg op z’n plaats geduwd. De planning is dat we zomer 2024 gebruik kunnen gaan maken van deze veilige onderdoorgang. Ook de brug voor de snelfietsroute zal meteen worden geplaatst en de snelfietsroute in het dorp (aan de noordzijde van het spoor) zal verder gestalte krijgen.

Spoorzone Rijen
Dinsdag 18 september worden de volgende raadsvoorstellen besproken: Raadsvoorstel KES Spoorzone, Raadsvoorstel concept beeldkwaliteitsplan Spoorzone en Raadsvoorstel ontwerpbestemmingsplan Spoorzone. Daarnaast wordt de gemeenteraad in beslotenheid bijgepraat over de financiële status. Het is goed om te vermelden dat de gemeente de afgelopen periode heeft gebruikt om informatie op te halen bij de inwoners die wonen in de Spoorzone.

Openbaar Groen
Als Kern ‘75 moeten helaas vaststellen dat het onderhoud van het openbare groen binnen onze dorpen niet goed is. Er komen vele signalen van onze inwoners dat het onderhoud niet naar behoren verloopt. Als Kern ‘75 zullen wij dan ook aandacht vragen aan het college om de inwoners en politiek te informeren wat de actuele status is en hoe we het groenonderhoud weer op het gewenste niveau kunnen krijgen. Overigens is deze berichtgeving niet nieuw, al eerder heeft wethouder Corné Machielsen aangegeven dat het zeker nog dit gehele jaar zal duren voordat het onderhoud weer op peil is. Een oorzaak van de opgelopen achterstand is het plotseling wegvallen van de oude groenaannemer en het vinden van een nieuwe groenaannemer. De nieuwe groenaannemer is inmiddels gevonden en het is duidelijk dat er werk aan de winkel is. Als Kern ‘75 houden we hier zeker een vinger aan de pols en verwachten dat het college ons binnenkort bericht over de voortgang.

Lijkt het je ook leuk een bijdrage te leveren? Kern’75 verwelkomt je graag om mee te helpen met veranderingen. Je kan ons bereiken middels info@kern75.nl.

Ruud van Iersel – Fractievoorzitter Kern ’75

Terug naar archief overzicht