Kern ’75 actueel: Begroting 2024 met meer ondersteuning voor lokale evenementen

16 november 2023

Begroting 2024
Op 13 november stond de gemeenteraadsvergadering in het teken van de begroting 2024. Van alle plannen is berekend wat het ons gaat kosten en op welke manier deze kosten betaald kunnen worden. In een extra lange vergadering mochten alle partijen vertellen wat zij ervan vonden en kon men nog aanvullende vragen stellen aan het College. De derde ronde bestond uit een levendige discussie tussen de partijen.

Ondersteuning van evenementen
Naast de begroting hebben we via een motie ook aandacht gevraagd en gekregen voor gemeentelijke ondersteuning van evenementen in onze dorpen door non-profit verenigingen en stichtingen. We zijn blij en trots dat de wethouder en burgemeester op zoek gaan naar mogelijkheden om lokale evenementen en hun vrijwilligers te ondersteunen. Alle politieke partijen hebben unaniem ingestemd met onze motie. Een verdere uitwerking verwachten we ca. juni 2024. Kern ‘75 zal dit nauwlettend blijven volgen.

Ravijnjaar
Eén van de grootste twistpunten was de manier waarop we om kunnen gaan met het “ravijnjaar”. Dit gaat over de jaren ‘26 en ‘27 waarbij de kans is dat het Rijk ons gemeente voor miljoenen (!) gaat korten. Tegen dit besluit is enorm veel verzet omdat er niet wordt aangegeven wat we als gemeente dan niet meer hoeven te doen. Het College heeft ervoor gekozen om nog geen bezuinigingen te organiseren en volgt daarmee de meeste andere gemeentes van Nederland. Kern’75 is het eens met deze redenering, maar dat betekent niet dat we ons geen zorgen maken. Gelukkig gaan we volgend jaar wel nadenken over de mogelijke oplossingen in het geval we echt gekort gaan worden.

Meer geld voor onderhoud van straten
Het verhogen van het budget voor onderhoud aan onze wegen van € 1,8 miljoen lijkt een verrassing in deze begroting. Maar met dit geld zullen wegen en trottoirs worden verbeterd. En wij als Kern ’75 zijn heel blij dat dit extra onderhoud eindelijk met hoge prioriteit aangepakt gaat worden. Het stond ook niet voor niets hoog op onze agenda!

Fractie van Kern’75 – info@kern75.nl

Terug naar archief overzicht