Kern ’75 actueel: Dit was (in) het nieuws…

6 februari 2024

Er zijn weer veel verschillende onderwerpen langs gekomen, zowel in de commissievergaderingen als in nieuwsberichten. Een kleine greep hieruit:

Nieuwbouw in Gilze en Rijen
Kern ’75 is heel blij met het nieuws dat het aantal nieuwbouwwoningen naar het hoogste niveau in vijf jaar is gestegen. Goed nieuws voor alle woningzoekenden in en buiten onze gemeente. Wat ons betreft gaan we snel door met het maken van plannen en bouwen van woningen.

Aankoop CC De Schakel door gemeente
Met dit nieuws was Kern ’75 ook blij. Met deze aankoop blijft De Schakel het centrale punt Gilze voor vele activiteiten in Gilze. Daarnaast heeft Leystromen (de vorige eigenaar) toegezegd de opbrengst te gaan gebruiken om nieuwe woningen in Gilze en Rijen te realiseren. We gaan dit voornemen als Kern ’75 met grote belangstelling volgen.

Centrale huisvesting ABG kantoor aan Anne Frankplein
Goed werkgeverschap en een nog betere dienstverlening aan onze inwoners staan voorop in de keuze om de ambtenaren van de ABG organisatie centraal te huisvesten in een bestaand kantoor aan het Anne Frankplein. Dat is in een notendop waarom Kern ’75 dit plan kan ondersteunen. In de commissie middelen hebben we nog wel vragen gesteld over het onderhandelingsresultaat. Als Kern ’75 hebben we steun gevraagd aan de andere partijen het gevraagde krediet taakstellend te maken. Met andere woorden dit is het budget en daarmee moet u het doen.

Fase 2 duurzaam herinrichten Rijen noord-oost, deelproject Sterkenhoeve
Na de herinrichting van de Riekevoort en omgeving is het nu tijd voor het deel Sterkenhoeve. In nauwe samenspraak met de inwoners is dit plan tot stand gekomen en nu wordt het krediet hiervoor aan de raad voorgesteld. Als Kern ’75 vinden wij bomen heel belangrijk als onderdeel van een gezonde leefomgeving. Het behouden van alle bomen in de Sterkenhoeve was helaas niet mogelijk. De ruimte hiervoor is te beperkt en de wortelopdruk en schade aan het riool en overlast voor inwoners te groot.

Pieter van Laerhoven
Raadslid Kern ‘75

Lijkt het je ook leuk een bijdrage te leveren? Stuur een mail naar info@kern75.nl.

Terug naar archief overzicht