Bouwen…..en snel !

15 september 2018

In de vergadering van de raadscommissie ruimte van Dinsdag 14 september heeft Kern ‘75 duidelijk gemaakt dat op korte termijn gestart moet worden met nieuwbouwprojecten in Gilze en Rijen. De huidige woningmarkt kent een enorme vraag naar woningen maar daar staat tegenover dat het aanbod zeer mager is, sla Funda er maar eens op na. De huidige nieuwbouwprojecten zoals Centrumplan Gilze voldoen bij lange na niet aan de vraag naar woningen en dit terwijl er plannen gereed liggen waar gebouwd kan gaan worden.

Kern ‘75 heeft voorgesteld om het plan Wendel-Zuid bouwrijp te maken en gronden uit te gaan geven. Daarnaast heeft Kern ’75 voorgesteld om  het bestemmingsplan ‘Oor’ nabij de Zwarte Dijk in Rijen snel in procedure te brengen zodat hier ook gebouwd kan gaan worden. Maandag 19 November zal er een discussie avond plaatsvinden omtrent het onderwerp woningbouw, wij hopen dan meer duidelijkheid te krijgen en houden je op de hoogte.

Terug naar archief overzicht