belangrijke stap voorwaarts in Centrumplan Gilze

15 oktober 2018

Kern ’75-wethouder Aletta van der Veen heeft een overeenkomst met ontwikkelaar Alphons Coolen afgesloten, een belangrijke stap in de verdere ontwikkeling van het Centrumdeel van Centrumplan Gilze.

Het terrein zelf is velen al jaren een doorn in het oog en bepaald geen visitekaartje voor Gilze. Dat betekent echter niet dat er niets gebeurd is: oud-wethouder Willem Starreveld heeft, samen met de ambtelijke organisatie, de afgelopen jaren veel voorwerk verricht na het faillissement van de vorige projektontwikkelaar. Daarnaast liepen er nog diverse procedures bij de Raad van State.

Medio augustus heeft de Raad van State de laatste bezwaren ongegrond verklaart waarmee de weg vrij is om verder te gaan met ontwikkeling van het centrumdeel. De overeenkomst betekent dat de ontwikkelaar aan de slag kan met de uitgangspunten in het bestemmingsplan dat na de uitspraak van de Raad van State definitief is geworden. Het plan gaat uit van 36 appartementen en 30 grondgebonden woningen. De Jumbo-supermarkt  verhuist van de Nieuwstraat naar de hoek Nieuwstraat-Lange Wagenstraat en boven de winkel komen appartementen. De grondgebonden woningen komen in twee blokken langs Lange Wagenstraat en Burgemeester van Mierlostraat. De bedoeling is dat het plan eind volgend jaar klaar is en met de bouw gestart kan worden.

Kern ’75 is blij met deze ontwikkeling alhoewel een jaar erg lang lijkt. Wij beseffen echter dat deze periode hard nodig is om alles zorgvuldig door te rekenen en overleg te plegen met architect, bouwkundigen en belanghebbenden zoals diverse omwonenden.

Terug naar archief overzicht