Kern ’75 aktueel – begroting en bouwen

31 oktober 2018

November is traditiegetrouw de maand waarin de begroting voor 2019 wordt gepresenteerd. Onze fractievoorzitter Corné Machielsen beleeft wat dat betreft zijn vuurdoop: voor het eerst mag hij het woord voeren in de begrotingsbehandelingen.

Een sluitende begroting

Voor de verkiezingen zijn we vanuit Den Haag blij gemaakt met de toezegging van flink wat extra budget voor het uitvoeren van -steeds meer- taken maar helaas is dit niet het geval gebleken. Dit brengt ons als gemeente in een lastig parket maar door goed beleid van onze gemeente hebben we toch een sluitende begroting.

Kern ‘75 vindt het een gemiste kans van het college om niet beter uit te leggen waarom de extra OZB-verhoging van 6% nodig is. De boven trendmatige OZB-verhoging is onder andere voor het realiseren van Centrumplannen, Spoorzone, reconstructie Hulten, nieuwbouw Wildschut, toekomstige renovatie sporthal Achter de Tuintjes en nog veel meer. Heel veel zaken waarmee we onze kernen leefbaar houden. Ondanks deze verhoging blijft de gemeente Gilze en Rijen nog steeds horen tot de 25% gemeenten met de laagste belastingdruk maar wel met goede moderne basisscholen en hoogwaardige sportvoorzieningen.

Bouwen: zo snel mogelijk

De huidige woningmarkt kent een enorme vraag naar woningen maar daar staat tegenover dat het aanbod zeer mager is, sla Funda er maar eens op na. De lopende nieuwbouwprojecten voldoen bij lange na niet aan de vraag naar woningen terwijl er plannen gereed liggen waar gebouwd kan gaan worden. Kern ‘75 heeft voorgesteld om enkele projecten bouwrijp te maken en gronden uit te gaan geven.

Voor wat betreft beheer van de openbare ruimten hebben we toch wel een zorgpunt: veel straten in de wijken zijn in mindere staat, evenals het groen. Beheer en onderhoud in het openbaar gebied wordt steeds lastiger. Daarnaast vraagt de klimaatverandering een andere kijk op het inrichten van de openbare ruimte. Om in de toekomst duurzaam ingerichte wijken te realiseren zijn wij van mening dat we hier ook actie op moeten ondernemen zodat uiteindelijk heel onze gemeente een duurzame en klimaat adaptieve openbare inrichting heeft.

Terug naar archief overzicht