druk bezochte informatieavond N631 (Vijf Eikenweg): veiligheid en doorstroming prioriteit

7 december 2018

Op Donderdag 6 December werd een tweede informatieavond gehouden over de geplande aanpassingen aan de N631: De Vijf Eikenweg richting Oosterhout. Tijdens deze avond werd een voorkeursalternatief getoond:  Voor de kruising van de N631 met de Ketenbaan (nabij camping Het Haasje en de Seterse Hoeve) gaat de voorkeur uit naar een rotonde. Voor de kruising met het spoor gaat de voorkeur ernaar uit om de weg via een tunnel onder het spoor door te laten gaan. Hierdoor verdwijnt de spoorwegovergang en komt een einde aan de lange wachttijden voor de gesloten spoorbomen. Ten hoogte van de kruising Nassaulaan heeft een rotonde de voorkeur.

Begin 2019 wordt een opstart gemaakt aan de voorbereiding van de realisatie. Voor de voorbereiding van een spoorkruising is meer tijd nodig dan voor de rest van de weg, daarom is gekozen om het project in 2 projecten te splitsen: 1 voor de spoorkruising i.c.m. de kruising Nassaulaan en 1 voor de rest van de N631. De verwachting is dat voor de N631 de schop in 2020 de grond in kan, voor de spoortunnel wordt uitgegaan van 2022.

Uit de reacties na afloop bleek dat vrijwel iedereen erg positief was over het getoonde ontwerp waarbij goed geluisterd is naar opmerkingen en wensen n.a.v. de eerste infoavond.

meer info op de website van de provincie:

https://www.brabant.nl/dossiers/dossiers-op-thema/verkeer-en-vervoer/wegen/nieuws-wegen/2018/december/veel-belangstelling-voor-informatiebijeenkomst-n631

 

 

Terug naar Nieuws overzicht