Mag dat geluid wat minder?

6 december 2019

De geluidsoverlast van de vliegbasis is vanaf de komst van alle Defensiehelikopters een probleem voor bepaalde delen van onze gemeente. Defensie wil met een nieuw Luchthavenbesluit zelfs nog fors meer gaan vliegen. Op een COVM-vergadering van 4 december j.l. werd een reactienota besproken over hoe Defensie met de 800 bezwaarschriften wil omgaan die tegen dit besluit zijn ingediend. Walter de Vet – COVM lid namens de omwonenden- doet kort verslag.

Vliegbasis Gilze-Rijen, geluidsoverlast, trillingen en een nieuw Luchthavenbesluit is onderwerp van discussie in de COVM-vergaderingen van de afgelopen jaren. Jaarlijks zijn er zo’n 600 klachten, het hoogste aantal van alle militaire vliegvelden in Nederland. Daarbij veel klachten over trillingen en schade aan huizen. Na lang aandringen van omwonenden is er onderzoek gedaan naar “rattle noise”. Uit geluidsmetingen blijkt dat een langzaam passerende helikopter geluidsniveaus tot boven de 90 dB produceert op de grond. Uit klachtenanalyse blijkt dat de overlast de afgelopen jaren is toegenomen en omwonenden zich zorgen maken over de leefbaarheid en gezondheid. Het is duidelijk dat de limiet qua overlast bereikt is.

Kern’75 heeft dit dossier vanaf het begin van nabij gevolgd. Walter de Vet is als oud-raadslid en COVM-lid een deskundige geworden.  “De Hoofdlijnen reactienota van Defensie is een enorme teleurstelling. Een geval van ‘te laat en te weinig’. Er is nauwelijks een verschil tussen de eerste plannen en wat Defensie nu voorstelt. Dit ondanks de vele bezwaarschriften, een scherpe aanwijzing door de commissie MER en een motie van 2e kamer om te komen tot een gedragen besluit . Na 1 ½  jaar hebben veel indieners zelfs nog geen ontvangstbevestiging ontvangen. Dit stuk is absoluut geen basis om tot een gedragen besluit te komen” aldus Walter.

Defensie geeft in de “Hoofdlijnen reactie nota” aan iets minder te gaan vliegen dan men eerst van plan was. Maar dat is nog steeds twee keer meer dan men nu doet. Men wil ook meer avondvluchten tot zelfs na 23:00 uur. Men houdt rekening met uitbreiding van de helikoptervloot en met het feit dat helikopters vanuit de VS terug kunnen komen. Bovendien wil men extra ruimte in de geluidscontouren voor de reservefunctie voor straaljagers. Daarmee blijven er geluidscontouren over Molenschot en Hulten liggen waardoor woningbouw onmogelijk is: De leefbaarheid in de kleine kernen is daarmee in het geding.

In de COVM-vergadering gaf Walter de Vet een dringend advies aan Defensie: Eén: Haal de reservefunctie voor straaljagers weg uit de geluidscontouren. Daarmee wordt woningbouw mogelijk in Molenschot en Hulten.  Twee: Houdt het aantal vliegbewegingen met helikopters op hetzelfde aantal vluchten als afgelopen jaren. Gebruik meer simulatoren juist voor ‘de rondjes rond de kerk’. Drie: Een correcte vertaling in geluidscontouren rekening houdend met rattle noise. De Lden-methode is daarvoor het best geschikt. En maatregelen tegen rattle noise voor alle huizen waar helikopters regelmatig over vliegen.

In de COVM-vergadering werd de reactienota van Defensie unaniem afgewezen. De staatssecretaris van Defensie is uitgenodigd om in januari met de gemeente te overleggen. De wethouder, gemeenteraad , COVM-leden en omwonenden trekken gezamenlijk op om tot een breed gedragen luchthavenbesluit te komen.

Terug naar Nieuws overzicht