Duurzame herinrichting in Gilze en Rijen kan van start

8 mei 2020

In de afgelopen raadsvergadering is het raadsvoorstel aangenomen om te starten met de duurzame herinrichting van de wijk Wolfsweide in Rijen en de wijk Steenakkers (ook wel  bekend als Keijebijters) in Gilze. Kern ’75 heeft hiervoor in de raadsvergadering van 30 september 2019 al een motie ingediend en we zijn dan ook blij dat er nu gestart kan worden met beide projecten.

Het project in Wolfsweide is fors van omvang: Wolfsweide is een grote wijk en daarom zal het project in verschillende fases worden uitgevoerd. De problemen zoals wortelopdruk zijn urgent  zoals bleek uit een inspraakreactie van enkele bewoners. Met het raadsvoorstel ligt er nu een voorbereidingskrediet om tot een goed ontwerp te komen. We vinden het wel belangrijk dat de ergste knelpunten als eerste worden aangepakt.

Bij het project in Gilze ligt er inmiddels al een basisplan, opgesteld door de buurtvereniging. Dit is een mooi e basis om te komen tot een definitief ontwerp. Kern ’75 is altijd groot voorstander geweest van burgerparticipatie en daarom worden beide projecten tot stand gebracht in een samenwerking tussen omwonenden, gemeente en andere belanghebbenden.

Terug naar Nieuws overzicht