Realisatie overeenkomst Centrumplan Gilze: we kunnen nu echt beginnen!

24 juni 2020

De kogel is door de kerk: Vanochtend is de realisatie-overeenkomst gesloten tussen project-ontwikkelaar Alphons Coolen, familie Hapers (Jumbo) en de gemeente Gilze en Rijen. Het Centrumplan Gilze zal nu eindelijk gerealiseerd gaan worden. Maar alle betrokkenen en vooral de inwoners van Gilze hebben heel veel geduld moeten hebben. Kern´75 voelt zich enorm betrokken bij het centrumplan en kijkt graag terug. 

Door en voor Gilzenaren

In 2007 mobiliseerde Kern’75 enkele betrokken Gilzenaren om samen een plan te maken voor het gebied Nieuwsstraat- Lange Wagenstraat – (oude) sportvelden. We zagen daar kansen voor realisatie van winkelvoorzieningen centraal in het hart van het dorp én woningbouw in een groene setting. Een uitstekende kans ook voor sanering van oude bedrijfsgebouwen. Op een door Kern ’75 georganiseerde thema-avond hebben we ons schetsplan gepresenteerd aan de omwonenden, betrokken verenigingen en het college van B&W.

Bloed, zweet en tranen

Daarna is er veel gebeurd met ups en downs. De gemeente maakte een eigen schetsplan. Ontwikkelaars kochten gronden en sloten deals met woningcorporaties. VV Gilze en TC Gilze verhuisden naar sportpark Verhoven. Oude gebouwen werden gesloopt. De woningbouwcrisis gooide echter roet in het eten. De samenwerkingsovereenkomst met NieuweBorg werd opgezegd en enkele BV’s gingen failliet.

Nieuwe aanpak

Met Willem Starreveld als project-wethouder werd voor een nieuwe aanpak gekozen. De gemeente vestigde voorkeursrecht en kreeg hiermee eerste recht op koop. Het bestemmingsplan werd uitgewerkt samen met een klankbordgroep. Eind 2014 werd het bestemmingsplan voor het parkdeel vastgesteld. Een plan op een Gilse schaal met behoud van veel groen in het parkdeel. Inmiddels zijn al veel woningen gerealiseerd: vrije kavels, woningen in de achtertuinen van de Aalstraat, twee-onder-één kap, starterswoningen, ruimte voor collectief bouwen en nu -net opgeleverd- appartementencomplex De Tribune. Binnenkort volgt nog een kunstwerk verwerkt in het groen.

Bestemmingsplan centrumdeel

Eind 2016 is het bestemmingsplan Centrumplan Gilze- Centrumdeel vastgesteld. Kern’75 had bij de vaststelling aandacht voor de winkels en woningen maar ook de aansluiting van het plan op de Heemtuin en om de medische zorg op de huidige locatie bij de Flair te laten blijven. De gemeente heeft in 2016 gekozen om zelf de gronden te verwerven van de curator om daarna de handen vrij te hebben om met één ontwikkelaar tot realisatie te komen. De huidige locatie Hapers aan de Nieuwstraat kan in toekomst worden herontwikkeld tot woningbouw.

De laatste loodjes wegen het zwaarst

Na afwerking van alle bezwaarschriften tot bij Raad van State en verwerving van resterende gronden lag er een stevig fundament. Maar overeenstemming over een definitieve realisatie-overeenkomst met de ontwikkelaar duurde langer dan we hoopten. Het gaat daarbij tussen gemeente en vastgoedadvocaten over heel veel geld en het verschuiven van overblijvende risico’s. De verantwoordelijk wethouder Aletta van der Veen en college van B&W werken daarbij binnen het vastgestelde exploitatieplan en moeten zorgvuldig omgaan met overheidsgeld. Ondanks de maatschappelijke druk is sneller gaan niet altijd in het belang van de gemeenschap. Daarom zijn we blij dat er nu eindelijk zicht is op realisatie van de volgende fase in het centrumplan.

Terug naar Nieuws overzicht