Kern ’75 actueel: Verkenning Coalitievorming Gilze en Rijen

27 maart 2022

Als grootste partij heeft Kern’75 het initiatief genomen om met alle partijen te verkennen hoe we kunnen komen tot een werkbare meerderheid voor de vorming van een coalitie. Walter de Vet is gevraagd om als verkenner op te treden. Afgelopen week zijn de verkennende gesprekken met alle partijen afgerond.

Alle gesprekken zijn in een goede sfeer verlopen. Door de meeste partijen is uitgesproken dat een meerderheidscoalitie met partijen die wethouders leveren voor het college het meest past bij de politieke verhoudingen in onze gemeente.

Voor de vorming van een nieuw college zijn er getalsmatig meerdere combinaties mogelijk. Door vrijwel alle partijen is aangegeven dat het onderzoeken van een coalitie met Kern’75 en Groen Gilze en Rijen eventueel aangevuld met nog een partij(en) voor de hand ligt. Hoewel de verkiezingsuitslag verschillend gelezen kan worden is er vanuit de kern Rijen het signaal over de spoortunnel voor enkel voetgangers en fietsers niet te negeren,

Afgelopen week hebben vertegenwoordigers van Kern’75 en Groen Gilze en Rijen veel tijd besteed aan een inhoudelijke verkenning op belangrijke dossiers zoals gemeentefinanciën, spoorzone/ onderdoorgang, ABG en centrale huisvesting ABG. Ook hebben de nieuwe fracties van K75 en GGR elkaar ontmoet en met elkaar gesproken over een toekomstige samenwerking in coalitieverband.

Op basis van de verkennende gesprekken hebben Kern’75 en Groen Gilze en Rijen vandaag de fractie van Partij van de Arbeid uitgenodigd. Nadat gesprek hebben vertegenwoordigers van Kern’75 – Groen Gilze en Rijen – PvdA het vertrouwen in elkaar uitgesproken om samen een coalitie te gaan vormen. De onderhandelingen over een nieuw coalitie programma, wethouderkandidaten en de portefeuilleverdeling zullen volgende week van start gaan. De formatie zal worden geleid door vertegenwoordigers van de drie fracties.

Hiermee wordt de verkennende fase afgesloten.

Walter de Vet,
verkenner coalitie vorming Gilze en Rijen

Terug naar archief overzicht