Kern’75 is 45+ jaar jong

17 september 2022

In 2020 bestond Kern ‘75 alweer 45 jaar. Door corona was er toen geen feestje mogelijk. Maar op zaterdag 3 september jl. vierden de leden van Kern’75 dan toch nog het 9e lustrum. Een leuke dag waar gezellig herinneringen werden opgehaald en vooruit werd gekeken.

De vereniging Kern’75 werd opgericht op 11 juni 1975 door sympathisanten van Lijst van Gool. Op 5 februari 1976 passeerde de notariële akte en werd de vereniging erkend. In 1977 sloten sympathisanten van de Werknemerslijst Gilze (lijst van Baalen) zich aan bij Kern’75. In 1978 ging de partij voor het eerst als Kern’75 de verkiezingen in.

Met een volle ‘huifkar’ maakten we een rondrit langs alle kernen van onze gemeente. Door groen agrarisch gebied gingen we op weg naar de eerste stop in de Molenwiek te Molenschot met koffie en gebak. De tweede stop was in Rijen en die was niet gepland. Maar de combinatie van huifkar met tractor had wat moeite met een scherpe draai van Sportparkweg naar Atalanta. Dat werd met wat mankracht opgelost.

De rondrit werd vervolgd langs de spoorzone en fietssnelroute F58 naar Hulten. Onderweg werd gesproken over architectuur, groenplannen en de stikstofcrisis. In Hulten werden we bij de familie Gillis ontvangen met een hapje en een drankje. Heel welkom op deze warme dag. Toen de ceremoniemeester het weer tijd vond werd de rondgang in Hulten vervolgd met een rit langs Eikenveld en Ruimte voor ruimte woningen. Corrie Gillis gaf daarbij uitleg.

Met het zingen van ‘Gilze, Gilze, koeien in de waai ….’ werd Gilze binnengereden. Eindpunt was het Gils Museum bij Huub Quirijnen. Om dat te bereiken was er nog een scherpe bocht te nemen bij de Versterstraat. Ook dat werd met echt teamwerk opgelost. De afsluiting was een gezellige BBQ met een drankje. Dank aan de feestcommissie.

 

Een bijzondere dag. Jos van Gool sprak nog een woordje. Er werd stil gestaan bij de verkiezingscampagnes onder leiding van Jan Severijns. Samenwerking en collegialiteit waren kernwaarden.

Deze Kern’75 waarden wil bestuur en fractie graag voortzetten. Op naar het gouden jubileum dat er al snel aankomt.

Terug naar archief overzicht