Kern 75 actueel: Werk in uitvoering in en rondom Rijen

31 oktober 2022

Reconstructie Riekevoort en Mosselaar:
Het project ‘Rijen Noord Oost duurzame herinrichting van straten’ is met een duidelijke aanleiding opgestart: de in toenemende mate van wortelopdruk welke leidt tot overlast en schades voor bewoners en gebruikers. Naast het oppakken van deze wortelopdruk worden de straten meteen duurzaam (gescheiden riool voor hemelwater afvoer), klimaatbestendig, fietsvriendelijk, inclusief en veilig heringericht. De start is gemaakt voor de straten Riekevoort en Mosselaar waarvoor begin dit jaar € 1,2 miljoen als uitvoeringskrediet is goedgekeurd. De komende jaren zullen eveneens de Doornbos, Zaaren, Sterkenhoeve, Wouwerbroek en Breebroek worden aangepakt. Deze straten zijn zo’n dertig jaar geleden aangelegd en hier is destijds geen rekening gehouden met de toekomstige grote van het groen en de afvoercapaciteit van het riool bij stortbuien. Belangrijk om te vermelden is dat de bomen die zijn gekapt worden gecompenseerd op basis van het boomwaarderingsysteem op basis van kwaliteit. Herplant zal zoveel als mogelijk worden gerealiseerd in de straten dan wel in de wijk.

Reconstructie N631:
Op dit moment is men gestart met de realisatie van de onderdoorgang onder het spoor op de Vijf Eikenweg (N631). Voorafgaand aan deze werkzaamheden hebben de diverse aannemers een tijdelijke overweg en rotonde ter vervanging van het kruispunt Nassaulaan/Vijf Eikenweg gerealiseerd. Als gemeente hebben wij € 175k bijgedragen voor de aanleg van de rotonde. Overige aanpassingen worden gefinancierd door de Provincie Noord Brabant. Daarnaast zal de snelfietsroute F58 ten noorden van de spoorlijn (langs de Curtec) over de onderdoorgang gaan met een kunstwerk (brug) en zal vervolgens door de onderdoorgang richting de broodbaan naar de N282 gaan. Ter hoogte van de ondergang is groen gekapt om de werkzaamheden uit te voeren. Na oplevering zal dit gebied opnieuw worden ingeplant door de Provincie Noord Brabant. Daarnaast zal het groen wat nu is gekapt voor de realisatie van de onderdoorgang, 0,61 hectare door de Provincie met 1,02 hectare worden gecompenseerd binnen onze gemeente.

Lijkt het je leuk om ook eens te kijken wat een lokale politieke partij zoal doet, dan kun je ons benaderen via info@kern75.nl of ons natuurlijk gewoon aanspreken.

Terug naar Nieuws overzicht