Kern ’75 actueel: Kern ’75 en de Provinciale Statenverkiezingen

20 maart 2023

Afgelopen woensdag waren er verkiezingen voor de Provinciale Staten van Noord Brabant en het Waterschap. Nee, Kern’75 deed daaraan niet mee; we zijn immers een lokale politieke partij in onze gemeente. Maar we voelen ons wel betrokken bij deze de Statenverkiezingen. We hebben daarom de verkiezingscampagne en de uitslagenavond met belangstelling gevolgd. Deze bestuurslaag bepaald immers mede het regionaal beleid en kiest de Eerste Kamer die besluiten neemt over landelijke wetgeving.

Kern’75 heeft respect voor de lokale afdelingen van landelijke partijen die campagne gevoerd hebben. Ook veel respect voor de kandidaten op een kieslijst. We weten hoeveel tijd het kost om je werk als volksvertegenwoordiger te doen. En in deze tijd krijg je daarvoor lang niet altijd de waardering de het verdient.

In de campagne vielen ons een aantal zaken op. Op de eerste plaats dat de campagne vooral een landelijke campagne leek. Ministers, partijleiders en zelfs onze Premier werden naar voren geschoven in debatten en praatprogramma’s. Terwijl zij helemaal niet verkiesbaar zijn. Landelijke thema’s (bv. migratie, stikstof, justitie etc.) voerden de boventoon terwijl daar de provinciale staten niet of nauwelijks over gaan. Ook de campagnestijl kon Kern’75 niet bekoren. Het was vooral afzetten tegen een ander. Een verzonnen links – rechts tegenstelling terwijl men handig een debat met nieuwkomer BBB vermeed.

Gelukkig waren er ook partijen die wel campagne voerden met provinciale thema’s. Jonge kandidaten die zich sterk maken voor een goed openbaar vervoer en busverbindingen in onze dorpen. Meerdere partijen vonden dat gelukkig ook. Kern’75 wordt daar blij van. Uiteraard zullen we deze partijen blijven volgen en ze herinneren aan die verkiezingsbelofte. Behoud van goed openbaar vervoer is al lang niet meer genoeg. Verbetering is nodig na afbraak in de vorige periode.

Een ander campagnethema was stikstof. Hoewel beleid gemaakt wordt in Den Haag zal uitvoering in Den Bosch plaatsvinden. Net voor de verkiezingen voerden Den Bosch een bouwstop in. Sommige partijen voerden campagne alsof we moeten kiezen tussen boeren of bouwen. Kern’75 hoopt op een oplossing in het stikstof dossier. Grote projecten in onze gemeente zoals verbreding N282 maar straks ook woningbouw vallen anders stil. De oplossing in de politiek ligt vaak in de bereidheid een compromis te willen sluiten. Alle partijen veel wijsheid gewenst.

Wil je lid worden van een actieve en lokale politieke partij. Dat kan ook. Meldt je dan aan bij Kern’75.

Terug naar archief overzicht