Kern ’75 actueel: Raadsvergadering 19 juni 2023

28 juni 2023

Graag nemen wij u mee naar een paar van de onderwerpen die we als gemeenteraad hebben besproken:

Begroting 2024 ABG
Hoewel een aantal partijen dit agendapunt van de agenda wilde halen, konden wij als Kern ’75 daar niet mee instemmen. Ons raadslid Frank Sarton heeft duidelijk en rationeel uitgelegd dat we een gemeenschappelijke regeling hebben met de ABG en dat daar nou eenmaal spelregels aan verbonden zijn. Daarnaast is de meicirculaire (bijdrage vanuit het Rijk) ook maar een momentopname en er volgen nog circulaires in september en december, die op dat moment ook weer invloed hebben op ons huishoudboekje.

Daarna heeft Frank uitgelegd dat we wel moeten instemmen met de begroting voor wat betreft met de wettelijk taken die we als ABG uitvoeren en dat we als gemeenteraad wel moet instemmen met de landelijk afgesproken cao-verhoging voor onze ambtenaren. Misschien niet leuk om te horen, maar wel zoals de feiten liggen.

Spelregels in de raadszaal
Als je met een groep mensen iets doet dan is het fijn en duidelijk dat je goed beschrijft hoe je dat doet en volgens welke spelregels. Net als bij veel sporten moeten we in de gemeenteraad van tijd tot tijd deze regels aanpassen, opfrissen en soms afstoffen. Een werkgroep met vertegenwoordiging van alle partijen en de griffie hebben hier via een pilot hard aan gewerkt. Na een paar kleine aanpassingen werd het nieuwe reglement unaniem aangenomen. Dank aan de werkgroep voor dit resultaat tot nu toe.

Een ander deel van de opdracht van deze werkgroep was het onder de loep nemen van de omgangsvormen in de raad. Wij als Kern ’75 hebben er nogmaals op gewezen dat dit een heel belangrijk onderwerp is, omdat wij als gemeenteraad het goede voorbeeld moeten geven. Soms kun je het hardgrondig oneens zijn op de inhoud, maar dat dit nooit mag ontaarden in een persoonlijke aanval op degene waar je het mee oneens bent.

Wil je meedoen en meepraten? Kern ’75 nodigt je uit om contact op te nemen via info@kern75.nl of via onze fractieleden.

Pieter van Laerhoven – Gemeenteraadslid Kern’75

Terug naar archief overzicht