Kern ’75 actueel: Woningen voor Gilze in plaats van een benzinepomp

20 juni 2023

In de gemeenteraad van 19 juni jl. is het raadsvoorstel Vaststelling Bestemmingsplan Oranjestraat 113 aangenomen. Het voorstel is in de commissie ruimte inhoudelijk besproken en kon vervolgens als “hamerstuk” naar de raadsvergadering. Dat betekent dat het bestemmingsplan voor dit gebied een feit is. Het gaat hierbij concreet om het perceel dat in Gilze bekend staat als “Hessels” en het achterliggende gebied (inclusief het voormalige Floralia-terrein).

Iedereen in Gilze kent deze locatie: de benzinepomp met het logo van het olifantje. Bij het voorbereiden van de stukken gingen mijn gedachten terug naar mijn jeugd. Mijn ouders gingen daar vroeger altijd tanken. Ik kan mij de plastic bal die zij daarmee voor mij bij elkaar hadden gespaard nog heel goed herinneren. Ik heb daar veel mee gespeeld. Een van de laatste bezinepompen in het dorp gaat dus verdwijnen en daarmee verandert ook de zuidwestelijke entree van Gilze.

De ontwikkelaar is al geruime tijd actief met het maken van een plan om het perceel een andere bestemming te geven. Er zijn diverse gesprekken geweest tussen de ontwikkelaar en de Gemeente. Begin april 2021 hebben zij een intentieovereenkomst getekend voor het ontwikkelen van het betreffende gebied. Op 23 januari 2023 verscheen het bericht dat op grond van het voorgestelde bestemmingsplan 41 woningen worden gerealiseerd in het betreffende gebied Dit pakket is als volgt samengesteld: 7 rijwoningen, 16 twee onder een kapwoningen, 10 vrijstaande woningen met wisselende kavelgroottes en 8 patiowoningen. De woningen worden gerealiseerd rond een nieuw definitieve ontsluitingsweg van de woningen die aan het Laarspad worden gebouwd.

Met het goedkeuren van dit ontwerpbestemmingsplan komen er dus weer nieuwe woningen beschikbaar voor starters en doorstromers. Dat is een goede zaak. Het helpt ons bij de realisatie van de bouwopdracht (realiseren van 832 nieuwe woningen in onze gemeente) die wij van het Rijk hebben gekregen.

Wilt u ook bijdragen aan de huisvesting van de inwoners van onze Gemeente? Kern ’75 nodigt u van harte uit om contact op te nemen via info@kern75.nl of onze fractieleden.

Jerry Aarts – Gemeenteraadslid Kern’75

Terug naar archief overzicht