Kern ’75 actueel: Hoe ervaart Gonda Multem onze lokale politiek

11 juli 2023

Als lid van Kern ’75 was ik al eerder actief in de Commissie Middelen. Nu draai ik alweer een jaartje mee in de Commissie Samenleving. In dit bericht neem ik jullie mee in mijn rol als commissielid.

Om als raadslid goed voorbereid een raadsvergadering in te gaan, is er al veel overleg geweest over de te behandelen onderwerpen, denk aan het (steun)fractieoverleg, de commissievergaderingen en de raadsinformatieavonden. Ik woon meestal de commissievergaderingen Samenleving bij en haal zo informatie op die bijdraagt in de besluitvorming van de raadsleden. Tijdens de commissievergaderingen wordt er namelijk gedebatteerd met andere partijen en wordt de laatste stand van zaken besproken met de wethouder.

Ik woon ook regelmatig raadsinformatieavonden bij. Zo heb ik dit jaar avonden bezocht over jeugdhulp en de wijkontwikkeling in Rijen Zuid. Diverse experts, zoals ambtenaren, bestuurders of inwoners, informeren ons en we zijn in de gelegenheid vragen te stellen.

Daarnaast heb ik deelgenomen aan de carrousel-avonden rondom de jaarrekening 2022 en de perspectiefnota 2024. Tijdens deze ‘carrousel’ spreken we veel ambtenaren, die onze vragen beantwoorden vanuit hun vakgebied. Dit is boeiend en informatief, omdat er gesproken wordt over zaken waar de ambtenaren tegenaan lopen, maar ook waarom bepaalde projecten juist goed lopen. Als politieke partij nemen wij dit weer mee in onze plannen en voorstellen.

Alle informatie die ik dus via diverse kanalen (en ja, dat is ook veel stukken lezen) ophaal, neem ik mee naar het (steun)fractieoverleg. Tijdens dit overleg kan elk lid van Kern ’75 meepraten en inbreng hebben over de diverse agendapunten van de aanstaande commissie- en raadsvergaderingen. Ik vind dit interessante bijeenkomsten, omdat ik veel leer over hoe de politiek werkt, dat de samenleving helaas niet maakbaar is en dat geduld hebben belangrijk is. Maar bovenal vind ik het leuk, omdat ik kan meedenken en inbreng kan hebben over de onderwerpen die mij aan het hart gaan, zoals naast Samenleving, het duurzaamheidsvraagstuk en de leefbaarheid in onze gemeente.

Lijkt het je ook leuk een bijdrage te leveren? Kern’75 verwelkomt je graag om mee te helpen met veranderingen. Wil je kennismaken, neem dan contact op via info@kern75.nl.

Gonda Mullem – Commissielid Kern ’75

Terug naar archief overzicht