Kern ’75 actueel: Perspectiefnota 2024 aangenomen

11 juli 2023

Op maandag 10 juli 2023 is de gemeenteraad Gilze en Rijen bij elkaar gekomen om hun beschouwing te geven op de eerste financiële tussentijds rapportage 2023 en de perspectiefnota 2024. In gewoon mensentaal hebben we het huishoudboekje van de gemeente besproken en met de politieke partijen middels stemming akkoord gegeven op deze rapportage. Onderstaand enkele voorbeelden uit de perspectiefnota 2024 die zijn opgenomen:

Scouting Rijen:
In de begroting van onze gemeente is een bedrag opgenomen om Scouting Rijen mee te helpen om hun huisvesting up-to-date te maken. Het Scouting gebouw zal worden aangepast naar de huidige wensen qua duurzaamheid en toegankelijkheid. In samenspraak tussen de Scouting en de gemeente is een gedragen plan gepresenteerd met bijbehorende financiële afspraken. Als Kern ’75 hebben wij ingestemd met deze ondersteuning.

Planten van 30 extra bomen:
Met ons voorstel (amendement) “Planten van 30 bomen continueren met focus op centrumgebieden” geven we invulling om naast 2023 en 2024 ook in de jaren 2025, 2026 en 2027 extra bomen te planten binnen onze dorpen. Daarbij hebben we aangegeven dat onze gemeente eerst zal kijken in de centrumgebieden Gilze, Rijen, Molenschot en Hulten om met extra bomen de centrumgebieden te vergroenen waar dit technische mogelijk is. Het voorstel is aangenomen en wordt verwerkt in de begroting van onze gemeente.

Marijkestraat Rijen:
De ontwikkeling van het centrumplan Rijen wordt in 2024 afgerond. Als Kern ’75 hebben wij een voorstel (amendement) ingediend dat de aansluiting tussen het eerste gedeelte van de Marijkestraat en het nieuwe centrumgebied heringericht moet worden. Daarnaast hebben wij aan het college en de politieke partijen voorgelegd dat dit het momentum is om voor de gehele Marijkestraat een herinrichtingsplan te maken en dit te gaan bespreken met de inwoners van de Marijkestraat. Het voorstel is aangenomen en wordt verwerkt in de begroting van onze gemeente.

Interesse om het huishoudboekje gemeente Gilze en Rijen in detail te bekijken? Op de site www.gilzerijen.raadsinformatie.nl kan je deze raadsvergadering van 10 juli terugzien en de daarbij behorende documenten lezen.

Iedereen prettige vakantie.

Ruud van Iersel – Fractievoorzitter Kern’75

Terug naar archief overzicht