Kern ’75 actueel: Hoe werkt het nu?

26 september 2023

Vorige week hebben we de eerste commissievergaderingen na het zomerreces gehad. Maar hoe zit dat nu eigenlijk in elkaar?

Commissie middelen, ruimte en samenleving
In de gemeente Gilze en Rijen werken we in 3 commissies; namelijk de commissie middelen, commissie ruimte en de commissie samenleving. Als fractie gebruiken we deze commissievergaderingen om ons een beeld te vormen over de agendeerde onderwerpen en de mening en inbreng van andere fracties nemen we daar ook in mee. In de commissievergaderingen kunnen we het college vragen stellen en in debat gaan met andere partijen om zo zelf als fractie tot een nog meer afgewogen standpunt te komen Deze commissies behandelen een breed scala aan zaken, zoals raadsvoorstellen, raadsinformatiebrieven en andere relevante documenten. Vervolgens brengt de commissie advies uit aan de raad, wat bijdraagt aan een gedegen besluitvormingstraject.

Gemeenteraad
De gemeenteraad heeft een 3-tal belangrijke taken. Als eerste natuurlijk het vertegenwoordigen van de inwoners, we wegen alle besluiten zorgvuldig af, met het belang van de gemeenschap in gedachten. Daarnaast stellen we kaders vast en bepalen we de grote lijnen van beleid, wat resulteert in kaders voor uiteenlopende zaken, variërend van huishoudelijke hulp tot de ontwikkeling van bouwplannen en sportvoorzieningen. Het college van burgemeester en wethouders gaat vervolgens aan de slag om deze kaders uit te voeren, maar de gemeenteraad blijft altijd verantwoordelijk. En als laatste en niet geheel onbelangrijke taak toezicht en controle. Een kritische blik werpen op het werk van het college is een van de kerntaken van de gemeenteraad. Hierbij wordt gecontroleerd of de plannen adequaat en binnen het budget worden uitgevoerd, waardoor transparantie en verantwoording worden gewaarborgd.

Podcast
Na elke raadsvergadering brengen we als Kern ’75 een Podcast “Geouwehoer” uit waarin we de afgelopen raadsvergadering behandelen. Je kunt al onze podcast vinden via je reguliere Podcast app, op Spotify en YouTube. Ook op deze manier kunt u zich informeren over onze lokale democratie.

Lijkt het je ook leuk een bijdrage te leveren? Kern’75 verwelkomt je graag om mee te helpen met veranderingen. Stuur een mail naar info@kern75.nl.

Pieter van Laerhoven – raadslid Kern ’75

Terug naar Nieuws overzicht