Kern’75 actueel: Meer busritten op lijn 130 van en naar Gilze

8 november 2023

Medio december 2023 gaat de nieuwe dienstregeling van het busvervoer in Noord-Brabant in. Kern’75 is verheugd met het feit dat er meer ritten in een hogere frequentie gaan rijden van en naar Gilze met een goede aansluiting op de trein in Rijen via lijn 130. Tijdens de spitstijden gaan er zelfs weer een bus tweemaal per uur rijden.

De bevolking in Gilze groeit. Er worden nu en de komende periode meer huizen gebouwd en dat is een reden om aan te nemen dat de vraag naar OV in Gilze alsmaar zal gaan toenemen. Mits deze frequent, betrouwbaar en betaalbaar kan worden aangeboden.

We hopen met de nieuwe dienstregeling dat het aantrekkelijker gaat worden om gebruik te maken van de buslijn 130 die Gilze, Hulten, Rijen en Breda aandoet. Het is een eerste positief bericht dat er weer meer busritten door Gilze gereden gaan worden. Eind 2021 zouden er zelfs in het weekend geen busritten gereden worden van en naar Gilze. Dit hebben we ternauwernood weten te voorkomen. Maar we zijn er nog lang niet. Zo zetten wij ons in voor een bushalte en route die in de buurt van Midden-Brabant Poort zal stoppen, zodat dit aantrekkelijker gaat worden voor werknemers en stagiaires om in Gilze te komen werken. Ook de kern Molenschot heeft onze aandacht om te blijven zorgen voor OV aanbod.

Daarnaast volgen wij ook de actuele ontwikkelingen die er spelen rondom een nieuw mobiliteitssysteem, waarbij meer aandacht is voor maatwerk. Niet alleen grote (en soms lege) bussen. Maar ook alternatieven als hubtaxi’s. Het uitgangspunt moet echter wel altijd blijven dat het betrouwbaar, frequent, laagdrempelig en betaalbaar blijft. Voor al onze kernen.

Tot slot: De provincie is in principe verantwoordelijk voor een goed openbaar vervoer binnen de provincie. Toch trachten wij van Kern’75 zo veel mogelijk waar kan invloed uit te oefenen om zorg te dragen dat in alle kernen binnen onze gemeente voldoende en goed OV beschikbaar is.

William van Trier – Raadslid Kern’75

Terug naar archief overzicht