Kern ’75 Actueel: Actualiteiten Gilze

28 december 2023

Wij wensen alle inwoners van de gemeente Gilze en Rijen de beste wensen voor 2024!

In dit nieuwsbericht nemen we u rondom een tweetal actualiteiten in de kern Gilze.

Stand van zaken Achter de Tuintjes
Er is een aannemer gekozen voor de sloop van de sporthal Achter de Tuintjes. Reyrink aannemersbedrijf voert de sloopwerkzaamheden uit in opdracht van de gemeente. De sloop is inmiddels gestart binnen met het verwijderen en strippen van het gebouw. Daarnaast wordt het aanwezige asbest gesaneerd. Op korte termijn start men vervolgens met het afbreken van het gebouw. De gemeente verwacht dat de sloop eind februari is afgerond. Kern’75 is enorm verheugd met het feit dat er nu eindelijk gestart is met de sloop van de oude hal.

Zoveel mogelijk materialen uit de oude sporthal worden hergebruikt. De sloop start met het verwijderen van de sportvloer. De leverancier van de sportvloer gebruikt de oude vloer om een nieuwe vloer van te maken. Daarnaast haalt het sloopbedrijf diverse bruikbare materialen uit het gebouw voor hergebruik door derden.

Toekomst Schakel Gilze
Zoals we eerder aan u hebben bericht is Leystromen voornemens Cultureel Centrum de Schakel te verkopen. Kern’75 wil dat de gemeente de Schakel in Gilze koopt om daarmee de functie van het gebouw in de toekomst zeker te stellen. In de eerste raadscommissie na de zomer heeft Kern’75 vragen gesteld aan het college. Daaruit leerde we dat de gemeente bij Leijstromen heeft geïnformeerd naar de mogelijkheid en voorwaarden om de Schakel te kopen. Inmiddels zijn we weer een aantal maanden verder en is in de gemeenteraad van 18 december 2023i ingestemd met een voorstel tot aankoop van de Schakel. We zijn hiermee erg verheugd. Hierdoor zal de gemeente die ook al eigenaar is van de culturele centra in Hulten, Molenschot ook eigenaar worden in Gilze waardoor de functie van het gebouw zeker veilig lijkt gesteld. De Schakel zal hiermee de huiskamer van Gilze blijven.

Kern’75 verwelkomt je graag om mee te helpen met veranderingen. Wil je kennismaken, neem dan contact op via info@kern75.nl

William van Trier -Raadslid Kern’75

Terug naar archief overzicht