Kern 75 actueel: Veel groen op en rond de nieuwe Heuvel

3 december 2023

Op 7 december komt in de commissie Ruimte van de Gemeente Gilze Rijen het Raadsvoorstel “Reconstructie Alphenseweg 3e fase heuvel Gilze” aan de orde. In het voorstel wordt een uitvoeringskrediet gevraagd om de laatste fase van dat deel van Gilze op te knappen. 

Deze opknapbeurt is nodig na het realiseren van de nieuwbouw voor de Wildschut in Gilze. Om die nieuwbouw te kunnen realiseren moest het gebouw van “Firma Sprangers” worden gesloopt. Omdat er op dat terrein ook nog 16 nieuwe huizen worden gebouwd, kon er niet eerder met de afronding van het plan worden gestart. Nu de betreffende woningen in de verkoop staan en de bouw op korte termijn kan beginnen, is het tijd om de financiën voor de reconstructie door de Gemeenteraad goed te laten keuren. 

Op grond van het plan wordt het deel van de Alphenseweg tussen de voormalige huishoudschool en De Heuvel aangepast. De rest van de Alphenseweg is al in een eerdere fase gedaan. De ruimte rondom De Wildschut valt ook onder dit plan. Zo zal de open ruimte achter de school behalve voor het bouwen van de woningen ook worden gebruikt voor het realiseren van parkeerplaatsen. Tevens worden de pleinen voor en achter de school definitief ingericht. Bij dit alles wordt extra ruimte gerealiseerd voor veel groenvakken en bomen. Een belangrijk deel van het benodigde budget wordt besteed aan de vervanging van de riolering. 

Uit de stukken blijkt verder dat de weg voor de openbare school De Wildschut (lopende van De Heuvel naar het Bisschop de Vetplein) een 30 km zone wordt. Dit betekent dat de inrichting van dat traject ook wordt aangepakt. Men moet erop bedacht zijn dat dit kan leiden tot een verandering van de voorrangregels ter plaatse. 

Kern 75 is blij met deze plannen en hoopt dat we er snel van kunnen genieten. Heeft u ook goede plannen voor een van de 4 kernen van onze Gemeente, meld dat bij Kern 75 (https://kern75.nl). Wij staan altijd open voor goede ideeën. 

Jerry Aarts – Raadslid Kern’75

Terug naar archief overzicht