Kern ’75 actueel: Wonen in Molenschot een stap dichterbij

19 december 2023

Het is geweldig nieuws om het jaar mee af te sluiten: het ontwerpbestemmingsplan voor nieuwe woningen in Molenschot is afgerond. Na intensief overleg hebben de gemeente en initiatiefnemers overeenstemming bereikt over deze noodzakelijke uitbreiding in Molenschot.

Het vergroten van het aantal huizen in Molenschot is essentieel om de leefbaarheid van het dorp in de komende jaren te waarborgen. Het behoud van onderwijs- en sportfaciliteiten, zoals de St. Annaschool, VV Molenschot, TV Molenschot, en MFA De Molenwiek, staat centraal. En natuurlijk is het aanbieden van voldoende huizen voor starters, senioren en mensen die willen verhuizen cruciaal om Molenschot leefbaar te houden.

Als Kern ’75 zijn we van oudsher nauw betrokken bij de ontwikkeling van woningen in Molenschot. Verschillende wethouders hebben zich jarenlang hiervoor ingezet. We zijn verheugd dat zowel de gemeente als de initiatiefnemers goed hebben geluisterd naar de mening van de inwoners van Molenschot tijdens de inloopbijeenkomsten in de Molenwiek. Dit heeft geleid tot een verhoging van het aantal starterswoningen, van 6 naar 15, en er zullen ook meer huizen komen die geschikt zijn voor mensen in verschillende levensfasen.

Het ontwerpbestemmingsplan is goedgekeurd door het college van B&W. Binnenkort wordt dit plan openbaar gemaakt voor zienswijzen. Gedurende een periode van 6 weken kan iedereen zijn mening geven. Daarna worden alle reacties beoordeeld en van een antwoord voorzien. Vervolgens moet de gemeenteraad het bestemmingsplan definitief vaststellen.

Er ligt nog een hele weg voor ons, maar de eerste stappen zijn gezet. Als Kern ’75 kijken we ernaar uit om dit bestemmingsplan in de gemeenteraad te bespreken.

Lijkt het je ook leuk een bijdrage te leveren? Kern’75 verwelkomt je graag om mee te helpen met veranderingen. Wil je kennismaken, neem dan contact op via info@kern75.nl.

Pieter van Laerhoven
Gemeenteraadslid Kern ’75

Terug naar archief overzicht