Kern 75 actueel: Inbreiding voor uitbreiding

3 februari 2024

In de aanloop naar de Gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022 heeft Kern’75 in zijn partijprogramma duidelijk gemaakt dat er in onze Gemeente behoefte is aan nieuwe woningen. Hierbij hebben wij ook aangegeven dat wij het buitengebied niet te veel willen aantasten. Dat betekent dat je goed moet kijken wat er mogelijk is binnen de woonkernen. Het resultaat van deze afwegingen wordt samengevat in de leidraad: “Inbreiding heeft prioriteit boven uitbreiding”.

In de eerstvolgende raadsvergadering van 19 februari aanstaande wordt er een besluit genomen over een nieuw inbreidingsplan in Gilze. Op de agenda wordt het omschreven als: “Vaststellen bestemmingsplan ‘Pastorietuin/Bisschop de Vetplein 10, Gilze”. Als je de plannen verder bestudeert gaat het feitelijk meer om het terrein van Donders Carrosseriebouw gelegen aan de Kerkstraat 105a te Gilze. In de bedrijfswoning zijn in 2017 al twee appartementen gerealiseerd in een voormalig kantoorpand.

Als de ingediende plannen worden gerealiseerd, verdwijnt het bedrijfsgebouw dat een stuk van de weg gelegen is en alleen via de Kerkstraat bereikbaar is. Vervolgens worden er 4 patiowoningen en een aantal parkeerplaatsen gerealiseerd op de vrijgekomen ruimte. De achterzijde van de woningen grenst aan de voormalige pastorietuin en de achterzijde van De Huyskamer Gilze. Tussen de woningen en de Pastorietuin komt een haag te staan.

In lijn met het coalitieakkoord staat Kern’75 positief tegenover dergelijke inbreidingsinitiatieven. De afgelopen jaren zijn verschillende benzinepompen uit de bebouwde kom verdwenen en hebben bedrijventerreinen plaatsgemaakt voor woningbouw. Met de sloop van deze bedrijfshal verdwijnt opnieuw een industrieel gebied uit ons dorp, waardoor ruimte ontstaat voor woningen.

Ook de komende maanden staan diverse inbreidingsplannen op de politieke agenda. Wilt u hierover meepraten, is dat mogelijk. Meld u aan via info@kern75.nl.

Terug naar archief overzicht