Nieuw groenplan voor het Mollebos

18 april 2019

Een aantal weken geleden was er behoorlijk wat commotie rond snoeiwerkzaamheden aan de noordzijde van het Mollebos in Gilze. De fractie van Kern ’75 heeft toen zijn zorgen geuit over het behoud van het monumentale karakter van dit park en de evenementen die er plaats vinden. In de laatste raadsvergadering heeft fractievoorzitter Corné Machielsen voorgesteld om het initiatief te nemen om alle partijen bij elkaar te brengen om te komen tot een gedragen voorstel voor herstelwerkzaamheden in het Mollebos. Eind april gaan we met een delegatie van omwonenden, vrienden van het Mollebos en organisaties rond tafel om te komen tot een groenverbeterplan voor het Mollebos. Later zullen we het plan presenteren aan de inwoners en kunnen die nog suggesties meegeven. Daarna willen we het plan aanbieden aan de wethouder en we gaan ervan uit dat het plan dan ook zo uitgevoerd gaat worden.

Terug naar Nieuws overzicht