sluitende begroting 2020

5 november 2019

Afgelopen maandag vond de behandeling van de begroting plaats en werd deze vastgesteld door de gemeenteraad. Ondanks de forse bezuinigingen die we hebben door moeten voeren en de onvermijdelijke aanpassing van gemeentelijke lasten kunnen we zeggen dat we duurzaam blijven investeren de komende jaren. Vele omliggende gemeenten met een vergelijkbare omvang kiezen ervoor om bijvoorbeeld ook de verenigingen te korten op subsidies. Gelukkig maken wij deze keuze hier niet.

Er staan veel projecten op het programma die komend jaar in uitvoering gaan of in voorbereiding gaan. Denk dan aan de 1e fase Raadhuisplein, de 30 kilometerzone in Rijen-Noordwest, Herinrichting Bisschop de Vetplein maar we starten ook met de voorbereiding voor fietsvoorzieningen Kapelstraat in Molenschot en de Biestraat in Gilze. Verder hopen we dat er samen met de bewoners een goed plan komt voor een fietsvoorziening langs de Rielsebaan. De verkoop van kavels op Midden-Brabant-poort loopt goed maar we maken ons wel zorgen over de toekomstige ontwikkelingen bij de buren in Tilburg met de plannen voor Wijkevoort. De groene buffer die er nu is zouden we graag behouden.

We mogen trots zijn op onze onderwijsvoorzieningen. Met de realisatie van De Wildschut in 2020 zijn alle scholen weer up-to-date. Ook onze sportvoorzieningen houden we graag op hoog niveau:  De voorbereidingen voor renovatie van sporthal Achter de Tuintjes worden getroffen en ook in Rijen komt er een vervangende sporthal op de locatie van de Margriethal. We blijven duurzaam investeren in groen en biodiversiteit. Het kwaliteitsgroenplan “D’n Steenakker” aan de Ridderstraat in Gilze zal gerealiseerd gaan worden en ook het Mollebos zal door middel van een burgerinitiatief een opknapbeurt krijgen. Ook de ecologische verbindingszone “de boomkikker” zal zijn afronding naderen en het burgerinitiatief “Wouwervallei” dragen we een warm hart toe.

Jeugdzorg is en blijft een zorg, net als de WMO. Een groot deel van onze tekorten was hieraan te wijten. We zijn wel geschrokken van het aantal kinderen dat gebruik maakt van de jeugdzorg: Meer dan 10% in onze gemeente. Dit onderwerp vinden we dan ook letterlijk een zorgenkindje.

Een belangrijk punt in 2020 is de REKS: Regionale Energie en Klimaat Strategie. We moeten als regio een voorstel gaan doen hoe wij de energietransitie vorm gaan geven. Hoe gaan we bijvoorbeeld stroom en warmte opwekken? Volgens een artikel van Groen Gilze en Rijen in het weekblad van vorige week zou Kern ’75 voorstander zijn van biomassa. Dat willen we toch graag nuanceren want Kern ’75 heeft dit nooit aangegeven: Wél hebben we aangegeven dat we realistisch moeten zijn en landelijk beleid binnen de wettelijke kaders dienen te respecteren. Die kaders bieden nu eenmaal de mogelijkheden tot het vestigen van dergelijke installaties maar dat is toch echt iets anders dan dat wij als Kern ’75  vóór biomassacentrales zijn.

Komende jaren gaat er veel gebeuren in onze gemeente. Denk aan de centrumplannen in Gilze en Rijen, maar ook het plan ‘Laarspad’ in Gilze en ‘Tussen de Leijen’ in Rijen. En dan nog zeker niet te vergeten de herinrichting van de stationsomgeving. Voor Molenschot en Hulten vinden we dat ook in deze kernen gebouwd moet blijven worden.

Al met al zijn we blij dat we een sluitende begroting hebben kunnen vaststellen en wat betreft woonlasten: We stonden op plek 1 van goedkoopste gemeenten van Nederland en naar verwachting blijven we in de top 6 van goedkoopste gemeenten van Nederland. Hier mogen we trots op zijn!

KLIK HIER voor de volledige tekst van fractievoorzitter Corné Machielsen

Terug naar Nieuws overzicht