Nieuws

De Wildschut Gilze: de eerste paal is geslagen

10 december 2019

eindelijk is het zover: Basisschool de Wildschut in Gilze wordt gebouwd. Vanochtend werd symbolisch de eerste paal geslagen. Onder toeziend oog van directie, leerlingen en ouders werd een houten paal de grond in geslagen. Later op de dag zijn de werkzaamheden gestart met het aanbrengen van betonnen funderingspalen. We blijven de bouw met grote belangstelling […]

> Lees meer

Mag dat geluid wat minder?

6 december 2019

De geluidsoverlast van de vliegbasis is vanaf de komst van alle Defensiehelikopters een probleem voor bepaalde delen van onze gemeente. Defensie wil met een nieuw Luchthavenbesluit zelfs nog fors meer gaan vliegen. Op een COVM-vergadering van 4 december j.l. werd een reactienota besproken over hoe Defensie met de 800 bezwaarschriften wil omgaan die tegen dit […]

> Lees meer

Mollebos: start werkzaamheden aan dit unieke park in Gilze

3 december 2019

Een tijdje geleden was er enige commotie over snoei- en rooiwerkzaamheden in het Mollebos. Deze commotie leverde zelfs vragen op in de gemeenteraad. Het Mollebos heeft al jaren achterstallig onderhoud en daar moest iets aan gebeuren. Kern ’75, bij monde van fractievoorzitter Corné Machielsen heeft daarna het initiatief genomen om een plan te gaan maken […]

> Lees meer

Energietransitie: Biomassa ter discussie

28 november 2019

De gemeente Gilze en Rijen zal de komende jaren nadrukkelijk in moeten zetten op de transitie naar duurzame energiebronnen. Samen met andere gemeenten in de regio Hart van Brabant wordt er gewerkt aan de REKS: Regionale Energie- en Klimaat Strategie. Hierin wordt regionaal vastgelegd wat de opgaven is en hoe die vormgegeven kan worden. Een […]

> Lees meer