Nieuws

ruimte voor ruimte Laarspad Gilze

22 april 2019

Sinds 2016 worden er voorbereidingen getroffen voor woningbouwproject Ruimte-voor-ruimte Laarspad: een plan met brede lommerrijke lanen, met doorzichten naar het landschap. De groene ruimte naar de Horst blijft behouden, aan de noord- en westzijde blijft het Laarspad en de (dubbele) sloot behouden. Er komt een langzaam-verkeersverbinding naar de Horst. Kern ’75 heeft altijd aangegeven dat […]

> Lees meer

Nieuw groenplan voor het Mollebos

18 april 2019

Een aantal weken geleden was er behoorlijk wat commotie rond snoeiwerkzaamheden aan de noordzijde van het Mollebos in Gilze. De fractie van Kern ’75 heeft toen zijn zorgen geuit over het behoud van het monumentale karakter van dit park en de evenementen die er plaats vinden. In de laatste raadsvergadering heeft fractievoorzitter Corné Machielsen voorgesteld om het […]

> Lees meer

sterke en doelmatige samenwerking in ABG-organisatie

9 april 2019

Sinds 1 januari 2016 zijn de gemeenten Alphen-Chaam, Baarle-Nassau en Gilze en Rijen ambtelijk gefuseerd en werken zij samen in de ABG-organisatie. Noodzakelijk gezien het toenemend aantal taken dat door de Rijksoverheid wordt overgeheveld naar de gemeenten: denk aan zorgtaken en de Omgevingswet. Kern ’75 is altijd voorstander geweest van een sterke ABG-organisatie. Een evaluatie […]

> Lees meer

Spoorzone Rijen volop in ontwikkeling

25 maart 2019

Kern ’75 is al vanaf het begin zeer betrokken bij dit unieke project binnen onze Gemeente Gilze en Rijen. Willem Starreveld heeft als wethouder destijds de basis gelegd om alle belanghebbende partijen aan tafel te krijgen om de Spoorzone Rijen integraal aan te pakken. Terugkijkend in de tijd heeft de Gemeenteraad in 2014 de “toekomstvisie […]

> Lees meer

Zorgen rondom ontwikkelingen in het Mollebos

18 maart 2019

Enkele weken terug is er aan de noordzijde van het Mollebos fors gesnoeid en gekapt in de heesters en struiken, tot grote teleurstelling van Kern ’75. Het gesloten groen dat zo karakteristiek was voor die noordzijde is hiermee voor een groot deel verdwenen. De fractie van Kern’75 maakt zich zorgen over de aantasting van die […]

> Lees meer