archief

​Gemeenteraad eensgezind over geluidscontouren

7 april 2017

Op 3 april nam de gemeenteraad een besluit over het appartementencomplex  Klein Zwitserland in Gilze. Het ging daarbij onvermijdelijk ook over geluidsoverlast door helikopters en mogelijk nieuwe geluidscontouren. Kern’75 wil U kort bijpraten over deze actuele onderwerpen.
Een politiek beladen dossier. De hotelappartementen van Van der Valk aan Nerhoven in Gilze.  Door een beroep bij de Raad van

> Lees meer

 

Verkeersontsluiting Gilze Zuid

20 maart 2017

Enige tijd geleden heeft het college een overeenkomst bereikt met de Provincie Noord-Brabant over de ontwikkeling van woningbouw in Gilze Zuid-West. Kern’75 wil u hierover bijpraten.

In de structuurvisie van de gemeente Gilze en Rijen staat al geruime tijd dat 

> Lees meer

 

Bloed, zweet en tranen

2 oktober 2016

Een gapend gat in Rijen, een Talibanplein in Gilze en een stationsomgeving die schreeuwt om een grote opknapbeurt. Drie grote projecten die heel lang duren. Veel inwoners die ongeduldig zijn. Net als wij! Kern’75 wil u bijpraten over de Centrumplannen in Gilze en Rijen en  ontwikkelingen bij het spoor.Centrumplan Rijen

Er hadden al huizen en winkels moeten staan. Het bestemmingsplan

> Lees meer

 

Informatieavond ‘Kwaliteitsgroen in gemeente Gilze en Rijen’

30 april 2016

Fractieleden van Kern´75 en enkele leden van Natuur- en Landschapsvereniging Gilze en Rijen (NLGR) hebben gezamenlijk een plan uitgewerkt om enkele nieuwe locaties in de gemeente te ontwikkelen tot Kwaliteitsgroen. Het idee is ontstaan vanuit de natuurcompensatie in verband met herplantplicht, waar de gemeente nog een flinke opgave heeft.

 

Eén van de locaties betreft een nieuw fiets- en voetpad tussen de Oranjestraat en de Ridderstraat. Het plan is voor de (recreatieve) fietsers tussen Chaamseweg en Bavelseweg een verbetering ten opzichte van de huidige situatie langs de Biestraat. De fietsverbinding is een 

> Lees meer

 

Zorg, het kan altijd beter

26 oktober 2015

Kern 75 organiseert enkele malen per jaar een “Kern 75 ontmoet”. Doel is gesprekken voeren met burgers over actuele onderwerpen. Binnenkort organiseren we een avond over WMO, Jeugdzorg en Participatie onder het motto ‘Zorg, het kan altijd beter.’ Bent U zelf cliënt, ouder/verzorger van een kind of mantelzorger van een familielid? U bent van harte welkom op woensdag 4 november a.s. om 19:30 uur in de Boodschap in Rijen.


Decentralisaties

Vanaf 1 januari 2015 heeft de gemeente de verantwoordelijkheid over Jeugdzorg, Participatiewet en nieuwe taken bij de WMO. Het doel van deze decentralisaties was dat de gemeenten deze taken dichter bij de burger kan uitvoeren dan voorheen het geval was.

> Lees meer