Nieuws

Fietsen door de bossen: kwaliteit gaat fors omhoog

3 december 2018

  In het coalitieprogramma staat vermeld dat we willen inzetten op een nieuwe, hoogwaardige fietsverbinding door de bossen. In de begroting is geld gereserveerd voor de aanleg van een ‘Fietsallee’: hierbij wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van verharde wegen, zoals de Royaaldreef, Kleine Slingerdreef, Gilzeweg en Huisdreef. De huidige fietspaden in de Chaamse bossen voldoen niet meer aan de eisen […]

> Lees meer

Infoavond centrumplan Gilze: duidelijke presentatie van concrete plannen

22 november 2018

Woensdagavond 14 November werd in De Schakel in Gilze een info avond gehouden over het centrumplan. Er werd informatie verstrekt over de planning van het project en door diverse betrokkenen is bekend gemaakt wat de invulling van het terrein gaat worden. Wethouder Aletta van der Veen (Kern ’75) schetste hoe de afgelopen jaren waren verlopen: […]

> Lees meer

Begroting vastgesteld: een unaniem raadsbesluit

13 november 2018

Maandagavond 5 november is de gemeentelijke begroting voor 2019 vastgesteld. Dit gebeurde unaniem: alle partijen hebben daarmee hun goedkeuring gegeven en dat geeft vertrouwen om tot uitvoering te komen van de ambities en uitdagingen die ons te wachten staan, ook na 2019. De grote ambities die we hebben op gebied van Centrumplannen, Spoorzone, reconstructie Hulten, […]

> Lees meer

Kern ’75 aktueel – begroting en bouwen

31 oktober 2018

November is traditiegetrouw de maand waarin de begroting voor 2019 wordt gepresenteerd. Onze fractievoorzitter Corné Machielsen beleeft wat dat betreft zijn vuurdoop: voor het eerst mag hij het woord voeren in de begrotingsbehandelingen. Een sluitende begroting Voor de verkiezingen zijn we vanuit Den Haag blij gemaakt met de toezegging van flink wat extra budget voor […]

> Lees meer