Nieuws

 

vakantie-reces: het werk gaat door

18 juli 2019

De gemeenteraad gaat vanaf nu met vakantie: tot eind Augustus is ook de fractie van Kern ’75 met reces. Dat betekent natuurlijk niet dat er niets gebeurd: Uiteraard genieten de fractieleden van hun vakantie maar er worden ook voorbereidingen getroffen voor een drukke 2e helft van 2019 met belangrijke besluiten rondom de spoorzone, de centrumplannen […]

> Lees meer

Mollebos Gilze: nieuwe werkgroep gaat aan de slag

10 juli 2019

Het Mollebos is een unieke plek in onze gemeente: een monumentaal, openbaar toegankelijk park in het hart van het dorp Gilze, een plek waar jong en oud terecht kan om elkaar te ontmoeten, te wandelen of even uit te rusten en waar men regelmatig kan genieten van mooie evenementen zoals de Proeftuin en het Mollebosfist. […]

> Lees meer

concept ontwerp voor het Mollebos

22 juni 2019

Naar aanleiding van de snoeiwerkzaamheden die aan de noordzijde van het Mollebos in Gilze hebben plaatsgevonden heeft de fractie van Kern ’75 eerder dit jaar zijn zorgen geuit over het behoud van het monumentale karakter van dit park en de evenementen die er plaats vinden. Corné Machielsen heeft daarna het initiatief genomen om alle betrokkenen -O.a. buurtbewoners, […]

> Lees meer

de puzzelstukken vallen op hun plaats

1 juni 2019

De afgelopen periode is er -met name door de oppositie- veel geschreven over de nieuwe coalitie en het versterken van de bestuurskracht door het benoemen van een extra wethouder. Tijdens de behandeling van het coalitieprogramma in de raadsvergadering van 23 mei j.l. stelden zij ons de vraag of we het aanstellen van een extra wethouder […]

> Lees meer

Coalitieprogramma 2019-2022

17 mei 2019

Het nieuwe coalitieprogramma 2019-2022 is een breedgedragen akkoord tussen de coalitiepartijen Kern ’75, CDA, Gemeentebelang en VVD. De opgaven voor de gemeente gaan de komende jaren alleen maar toenemen. Zo is er een flinke volumegroei in de jeugdzorg, terwijl de budgetten afnemen. Op het gebied van ruimtelijke projecten ligt er een grote opgave, zeker nu […]

> Lees meer